LGD Grupa Łużycka

EKO KONKURS - rozstrzygnięty!

b_150_150_16777215_00_images_stories_loga_ekounia.pngEKO konkursu na ozdobę świąteczną wykonaną z surowców wtórnych, finansowany ze środków Stowarzyszenia Ekologicznego EKO – UNIA w ramach konkursu Małe granty dla zrównoważonego rozwoju, został rozstrzygnięty. Prezentujemy listę Laureatów, którym serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

Konsultacje - zmiany w dokumentach wewnętrznych LGD!

b_150_150_16777215_00_images_stories_2016_05_PROW-2014-2020-logo-kolor.jpgStowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wprowadzeniem Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wprowadza zmiany do "Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” na lata 2014-2020" (LSR na lata 2014-2020) oraz "Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR".

Czytaj więcej...

Podstawowe informacje o dofinansowaniach

UWAGA – zmiana godzin pracy biura!

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • poniedziałek, środa i czwartek: 8.00 – 16.00;
  • wtorek:  8.00 – 17.00;
  • piątek: 8.00 – 15.00.
 

Uwaga - zmiana wzorów dokumentów!

b_150_150_16777215_00_images_stories_2016_05__PROW-2014-2020-logo-kolor.jpgW związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017r. i dotyczą:

Czytaj więcej...

UWAGA – otrzymaliśmy wsparcie w ramach konkursu Małe granty dla zrównoważonego rozwoju!

b_150_150_16777215_00_images_stories_loga_ekounia.pngStowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” otrzymało wsparcie od Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA w ramach konkursu Małe granty dla zrównoważonego rozwoju na realizację dwóch projektów: „SEGREGUJESZ – NIE MARNUJESZ!” oraz „KROK PO ZDROWIE!”. 

Czytaj więcej...

Podkategorie

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
1985
1907
1046466
23124
1876992