LGD Grupa Łużycka

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” uprzejmie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
Termin: 09 października 2018r. (wtorek), godzina 8.30.
Miejsce: Sala konferencyjna w Baszcie – Lubsko, ul. Kopernika 19.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
„LGD – Grupa Łużycka”
Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „LGD – Grupa Łużycka” z dnia 27.06.2018r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „LGD – Grupa Łużycka”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

 

w załączeniu materiały do pobrania.

 

Protokół - Walne Zebranie Członków 27.06.2018

Projekt uchwały nr XXIX 107 2018 z dn.09.10.2018_zatwierdzenie zmian w LSR

LSR na lata 2014-2020_zm.10.2018

Projekt - zał. do uchwały nr XXIX 107 2018_tabela zmian

Tabela zmian LSR_uzasadnienie

Projekt uchwały nr XXIX 108 2018 z dn.09.10.2018_wprowadzenie zmian w Procedurze

Projekt uchwały nr XXIX 109 2018 z dn.09.10.2018_zatwierdzenie Procedury_GRANTY

PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW_zm.10.2018

Zał. nr 1 do Procedury_Wniosek o Powierzenie Grantu_WoPG

Zał. nr 1 do Umowy o Powierzenie Grantu

Zał. nr 2 do Procedury_WYCOFANIE WNIOSKU

Zał. nr 3 do Procedury_KARTA OCENY WSTĘPNEJ

Zał. nr 4 do Procedury_LKW

Zał. nr 5 do Procedury_KARTA OCENY LKW

Zał. nr 6 do Procedury_LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH

Zał. nr 7 do Procedury_LISTA WNIOSKÓW WYBRANYCH

Zał. nr 7 do WoPG

Zał. nr 8 do Procedury_LISTA WNIOSKÓW NIEWYBRANYCH

Zał. nr 9 do Procedury_UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

Zał. nr 10 do Procedury_Wniosek o Rozliczenie Grantu_WoRG

Zał. nr 11 do WoPG

Zał. nr 12 do WoPG

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
3842
6333
1931846
57800
2773962

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Czytaj więcej...