LGD Grupa Łużycka

„Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR (MAT) - projekt współpracy

W dniu 17 maja 2018 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na projekt współpracy „Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR (MAT),  realizowany w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy  z lokalną grupą działania”  objętego PROW na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez 12 Lokalnych Grup Działania z woj. zachodniopomorskiego, woj. lubuskiego oraz woj. wielkopolskiego. W ramach projektu zostanie wykonana  i wdrożona mobilna aplikacja turystyczna (wraz z portalem www) dla turystów. Aplikacja będzie przeznaczona dla osób uprawiających różnorodne formy aktywności,  m.in. nordicwalking, turystyka rowerowa, kajakowa, piesza. Całkowity koszt realizacji zadania 1 033 094,44 zł - wkład Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" 92 000,00 zł.

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
1151
4291
1660607
31584
2501365