LGD Grupa Łużycka

Konsultacje - zmiany w dokumentach wewnętrznych LGD!

b_150_150_16777215_00_images_stories_2016_05_PROW-2014-2020-logo-kolor.jpgStowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wprowadzeniem Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wprowadza zmiany do "Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” na lata 2014-2020" (LSR na lata 2014-2020) oraz "Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR".

„LGD – Grupa Łużycka” zaprasza do zapoznania się z w/w dokumentami i do zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów prosimy składać osobiście w biurze LGD – Lubsko, ul. Kopernika 19 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@grupaluzycka.pl do dnia 17 listopada 2017 roku do godziny 12.00. Wszelkie zmiany zgłaszane po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

Formularz zagłuszania uwag

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR

LSR na lata 2014-2020

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
1236
1965
1606663
17373
2438051