LGD Grupa Łużycka

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców

 • Przypominamy, że KAŻDY PODMIOT ubiegający się o przyznanie pomocy ma obowiązek posiadać NUMER IDENTYFIKACYJNY nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku braku numeru identyfikacyjnego należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – ul. XX-lecia 3B, 68 – 300 Lubsko.
  Poniżej link do wniosku na nadanie numeru identyfikacyjnego:
  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja producentow.html
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • Zachęcamy do składania wniosków wcześniej niż w ostatnim dniu naboru. W ostatnim dniu przyjmowania wniosków proszę wziąć pod uwagę techniczne możliwości przyjmowania i rejestracji wniosków do godz. 13.00. Po godzinie wskazanej w ogłoszeniu nie będzie możliwe przyjęcie żadnego wniosku.
 • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji będzie skutkować odrzuceniem wniosku.
 • Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Po przekazaniu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI dwukrotnego uzupełniania dokumentacji wzorem lat ubiegłych. Dobre i kompletne przygotowanie wniosku i wszystkich załączników zwiększa Państwa szanse na otrzymanie dofinansowania. Urząd Marszałkowski wyznaczy państwu TYLKO 7 dni na poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości.
 • Listę wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy.
 • Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik do ogłoszenia o danym naborze. Prosimy pamiętać, że w każdym z naborów lista ta może być inna. Przypominamy, że brak załączonych dokumentów, które potwierdzają spełnienie danego kryterium powoduje brak możliwości przyznania punktów w tym zakresie.
 • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnich dniach naboru, tj. 3 i 6 lutego 2017r.
 • Przypominamy, ze koszty są kwalifikowalne od dnia zawarcia Umowy z Urzędem Marszałkowskim!!!
Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
1223
1647
1523262
34250
2362010