Organizacje

Organizacje pozarządowe i nieformalne na terenie Stowarzyszenia


Ochotnicza Straż Pożarna
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Brody


Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłońcu
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze koło „Włóczęga"
Stowarzyszenie Przyjaciół Budziechowa
Klub Sportowy „Stal Jasień"
Klub Sportowy „Iskra Jabłoniec"
Ochotnicza Straż Pożarna
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Jasienia "Jasieniaki"
Koło Gospodyń Wiejskich w Wicinie Stowarzyszenie Klub Sportowy "Miłośników Zabłocia"Stowarzyszenie „Podajmy sobie ręce"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków
Ochotnicza Straż Pożarna


Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
Sekcja Strzelecka LOK przy SP
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka"
Stowarzyszenie Ju-jitsu Kobudo
Lubski Klub Sportowy „OYAMA"
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Budowlani"
Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy
Lubski Klub Szachowy „CAISSA"
Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS"
Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA"
„Sparta" Mierków
UKS ZSZ Lubsko
UKS „RELAX"
Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „NET"
Uczniowska Siatkarska Asocjacja BEACH VOLLEY
Ludowy Zespół Sportowy „Hamar" Górzyn
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Jednostka Organizacyjna Stopnia Rejonowego Ligi Obrony Kraju
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły „Nasza Buda"
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. NSPJ
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział przy parafii Nawiedzenia NMP
Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wodzie
Ochotnicza Straż Pożarna w Chociczu
Polski Związek Emerytów i Rencistów
Związek Inwalidów Wojennych
Związek Sybiraków
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Klub Motocyklowy „Boxer"
Polski Związek Niewidomych,
Forum Samorządowe Miasta i Gminy
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Tucholi
Lubskie Stowarzyszeni „Klub Abstynenta"
Lubuskie Stowarzyszenie „Trzeźwość"
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Stowarzyszenie „ Klub Seniora"
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZW Koło Nr 3 przy Urzędzie Miejskim
Stowarzyszenie „Lubica"
Stowarzyszenie Kupców
Liga Ochrony Przyrody
Szkolne Koło przy SP-1,
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii NNMP
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii NNMP
Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Górzynie
Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka
Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Górzyna
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Białkowie
Stowarzyszenie Sołtysów Gminy
Stowarzyszenie Przyjaciół Chocicza
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej we wsi Mierków
Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Białkowa
Stowarzyszenie Sympatyków wsi Tuchola
Stowarzyszenie „Belfer"
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej we wsi Mierków
Stowarzyszenie Przyjaciół Lutola


Stowarzyszenie „Geopark - Łuk Mużakowa
Ochotnicza Straż Pożarna
Klub Karate „Kontra"
Łęknicki Klub Sportowy „ŁKS"
Kub PTTK „Mużak"
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
Polski Związek Wędkarski Koło w Łęknicy
Oddział „Caritas Polska" w Łęknicy
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów


Koło Gospodyń Wiejskich przy Świetlicy w Bronowicach
Klubu Sportowego „Nysa" Trzebiel
Koło Gospodyń Wiejskich w Żarkach Wielkich
Ludowy Klub Sportowy „Granica" Żarki Wielkie
Klub Sportowy „Płomień" Chwaliszowice
Ochotnicza Straż Pożarna w miejscowościach: Trzebiel, Żarki Wielkie, Niwica, Dębinka, Karsówka


Koło Gospodyń Wiejskich
Klub Sportowy „Tupliczanka"
Ochotnicza Straż Pożarna Tuplice
Parafialny Zespół CARITAS
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych
PZW


Wzory dokumentów dla nowopowstających organizacji pozarządowych:
 

 
Gubin
BRODY gm. GUBIN m. GUBIN JASIEŃ LIPINKI ŁUŻ. LUBSKO ŁĘKNICA TRZEBIEL TUPLICE