LGD Grupa Łużycka

UWAGA – KOLEJNE TERMINY SZKOLEŃ dot. PROJEKTÓW GRANTOWYCH!!!

W okresie 25.11. – 13.12.2019 będą trwały nabory wniosków w zakresie PROJEKTÓW GRANTOWYCH:

 „AKTYWNA LGD” – Nabór nr 1/2019/G w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.1. Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy defaworyzowane.

„W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI” – Nabór nr 2/2019/G w zakresie Przedsięwzięcia 3.2.2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – inicjatywy związane z dziedzictwem lokalnym.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU!!!

TERMINY:

25.11.2019 (poniedziałek), godz. 16.00 – Urząd Gminy Brody – SALA NR 2

26.11.2019 (wtorek), godz. 17.00 – Baszta w Lubsku – SALA KONFERENCYJNA

28.11.2019 (czwartek), godz. 14.00 – Urząd Miejski w Łęknicy – SALA POSIEDZEŃ

02.12.2019 (poniedziałek), godz. 16.30 – Urząd Miejski Jasień – SALA POSIEDZEŃ

03.12.2019 (wtorek), godz. 15.00 – Urząd Gminy Gubin – SALA NARAD

04.12.2019 (środa), godz. 15.30 – Urząd Gminy Trzebiel – SALA NR 20

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru!!! Obowiązkiem wnioskodawcy jest złożenie podpisu na liście obecności. Potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie poświadczone podpisem pracownika biura LGD na liście obecności z danego szkolenia. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany na zakończenie szkolenia – potwierdzenie uzyskają tylko te osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu.

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
1732
3262
2719845
10645
3552901

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Czytaj więcej...