LGD Grupa Łużycka

UWAGA – SZKOLENIA dot. PROJEKTÓW GRANTOWYCH!!!

W okresie 25.11. – 13.12.2019 będą trwały nabory wniosków w zakresie PROJEKTÓW GRANTOWYCH:

 „AKTYWNA LGD” – Nabór nr 1/2019/G w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.1. Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy defaworyzowane.

„W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI” – Nabór nr 2/2019/G w zakresie Przedsięwzięcia 3.2.2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – inicjatywy związane z dziedzictwem lokalnym.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU!!!

TERMINY pierwszych szkoleń:

21.11.2019 (czwartek), godz. 9.00 – Urząd Gminy Tuplice

22.11.2019 (piątek), godz. 13.30 – Urząd Gminy Lipinki Łużyckie- SALA POSIEDZEŃ

Terminy kolejnych spotkań będziemy podawać na bieżąco.

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru!!! Obowiązkiem wnioskodawcy jest złożenie podpisu na liście obecności. Potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie poświadczone podpisem pracownika biura LGD na liście obecności z danego szkolenia. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany na zakończenie szkolenia – potwierdzenie uzyskają tylko te osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu.

Dzisiaj
Wczoraj
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Odwiedzin
1586
3262
2719845
10499
3552755

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Czytaj więcej...