LGD Grupa Łużycka

Filtr
 • Konkurs na Produkt lokalny

  Stowarzyszenie
  „Lokalna Grupa Działania — Grupa Łużycka”
  zaprasza mieszkańców gmin Brody, Gubin, Jasień,
  Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Trzebiel, Tuplice
  do udziału w konkursie na
  „PRODUKT LOKALNY”

  Celem konkursu jest promowanie łatwo rozpoznawalnych produktów związanych z obszarem objętym LSR. Zakres kategorii, w jakich można zgłaszać swoje produkty jest nieograniczony. Mogą to być produkty w formach ceramicznych, metaloplastycznych, glinianych, drewnianych, domowych wyrobów kulinarnych, przetworów owocowych i warzywnych, nalewek leczniczych, przetworów z runa leśnego, produktów pszczelarskich i innych produktów opartych na lokalnych zasobach oraz kartek pocztowych, okolicznościowych znaczków, odznak, monet, a także dowolnych wyrobów mogących mieć wkład w rozwój regionu.
  Finałem konkursu będzie Święto Produktu Lokalnego podczas którego zostaną zaprezentowane wszystkie zgłoszone produkty. Święto odbędzie się 29 maja 2010r. w Parku Mużakowskim w Łęknicy.

  Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2010r. w biurze Stowarzyszenia przy ul. Kopernika 19 w Lubsku. Karta zgłoszenia do pobrania na stornie www.grupaluzycka.pl oraz na stornach internetowych wszystkich gmin członkowskich.


  Dodatkowo informacji udziela:
  Pracownik biura LGD – Magdalena Poźniak, tel. 68 457 61 51
  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich mieszkańców, koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie, wszystkie grupy formalne i nieformalne. Wszystkich razem i każdego z osobna!
  Zapraszamy również do zapoznania się z zasadami wpisu produktów na „LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH”. Informacje można znaleźć na naszej stronie www.grupaluzycka.pl w zakładce PRODUKT LOKALNY.

 • Składka członkowska!

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" przypomina swoim członkom o konieczności opłacenia składki członkowskiej za rok 2018. Składkę należy wpłacać na rachunek bankowy: 52 1090 1564 0000 0001 3366 9794.W tytule przelewu prosimy wpisać "składka za rok 2018".
  Wysokość składek:
  • osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, biblioteki, ośrodki kultury - 12 zł / rok;
  • przedsiębiorcy - 120 zł / rok.
 • „Patriotyzm Jutra”

  Muzeum Historii Polski rozstrzygnęło konkurs w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra”. W szranki stanęło ponad 600 organizacji, tylko 55 projektów otrzymało dofinansowanie. Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie "LGD - Grupa Łużycka" otrzymało dofinansowanie z MHP w wysokości 15 tyś. zł na wydanie książki dot. osób przesiedlonych.
 • Zmiany w działaniu - małe projekty.

  UWAGA! Zmiany w działaniu małe projekty, m.in:
  - zwiększenie wkładu własnego (wartość pracy i usług świadczonych nieodpłatnie) z 10% do max. 30% kosztów kwalifikowalnych,
  - możliwość otrzymania zaliczki w wysokości do 20% kosztów inwestycyjnych,
  - rozszerzenie zakresu realizacji małych projektów,
  - skróceniu uległ czas weryfikacji małych projektów przez Urząd Marszałkowski do 4 miesięcy.
  Znowelizowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r.


  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 • Produkt lokalny - dodatkowe materiały

  Lista produktów tradycyjnych - praktyczne informacje
  Rodzaje produków
  Wpis na Listę Produktów Tradycyjnych - wymogi
  Wniosek o rejestrację GTS [format odt]
  Wniosek o rejestrację GTS [format doc]
  Wniosek o rejestrację nazwy/pochodzenia/oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka spożywczego [format doc]
  Wniosek o rejestrację nazwy/pochodzenia/oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka spożywczego [format odt]
  Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych [format doc]
  Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych [format odt]
 • „Młodzieżowa PERSPEKTYWA” – wizyta w Zielonej Górze ;)

  W ramach realizacji naszego projektu „Młodzieżowa PERSPEKTYWA” zostaliśmy zaproszenie do Radia Zachód oraz Gazety Lubuskiej. W poniedziałek (21.10.) wybraliśmy się tam z częścią uczestników. Wizyta w radiu rozpoczęła się od wejścia na antenę. 

 • Informacja

  W dniu 06.10.2015r. (wtorek) biuro stowarzyszenia będzie czynne od godziny 10.00. Za utrudnienia przepraszamy.

 • PROW 2014-2020 – SPOTKANIA OTWARTE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD za nami!

  W pierwszej połowie września odbyły się otwarte spotkania dla mieszkańców naszego obszaru. Zgodnie z planem włączenia społeczności lokalnej w tworzenie LSR odwiedziliśmy wszystkie nasze gminy członkowskie, tj. gminę wiejską Brody, gminę wiejską Gubin, gminę miejską Gubin, gminę miejsko-wiejską Jasień, gminę wiejską Lipinki Łużyckie, gminę miejsko-wiejską Lubsko, gminę miejską Łęknica, gminę wiejską Trzebiel oraz gminę wiejską Tuplice. Nasze spotkania były realizowane metodą WORLD CAFE i dotyczyły analizy słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń naszego obszaru, a także tworzenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju. Podczas spotkań poznaliśmy punkt widzenia mieszkańców z poszczególnych gmin, ich potrzeby oraz pomysły na różnego rodzaju projekty i inicjatywy, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia na naszym obszarze.

  Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział oraz wielkie zaangażowanie!

 • Podsumowanie "MAK"!

  17 stycznia 2018r. o godzinie 16.00 w Lubsku w Sali Konferencyjnej w „BASZCIE” odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu współpracy „Młodzieżowa Akademia Komunikacji”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Spotkanie konsultacyjne w Łęknicy

  W dniu 6 listopada br. w Urzędzie Gminy w Łęknicy odbyło się informacyjno-konsultacyjne spotkanie dotyczące funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania ”Grupa Łużycka” . Uczestnicy spotkania zapoznali się możliwościami pozyskiwania środków finansowych, na realizację projektów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie , w którym uczestniczyli przedstawiciele miejscowych organizacji poprowadziła Helena Miklaszewska-Prezes Stowarzyszenia „Grupa Łużycka”.
 • LUBSKI DOM KULTURY ZAPRASZA NA FILM „SUPERNOVA” I SPOTKANIE Z REŻYSEREM BARTOSZEM KRUHLIKIEM!!!

  Lubski Dom Kultury zaprasza na film "SUPERNOVA" oraz spotkanie z reżyserem Bartoszem Kruhlikiem !!!supernova plakat

  Seans odbędzie się 17.01.2020r. (piątek) w Lubskim Domu Kultury o godzinie 18:00.

  Bilety: 10 zł, do nabycia w sekretariacie LDK.    

  Spotkanie z Bartoszem Kruhlikiem odbędzie się po projekcji filmu.

  Bartosz Kruhlik – urodzony w Lubsku, absolwent Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi, laureat nagrody za debiut reżyserski na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za reżyserię filmu „Supernova”, nominacja do Paszportów POLITYKI 2019 za reżyserię i scenariusz filmu „Supernova”, laureat wielu nagród za etiudy szkolne (m.in. za „Adaptację” i „Żar”).

  ZAPRASZAMY!!!

 • Konkurs na lokalny produkt

  Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka” zaprasza mieszkańców gmin Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko ,  Łęknica, Trzebiel, Tuplice do udziału w konkursie  na lokalny produkt.
  Celem konkursu jest   wypromowanie łatwo rozpoznawalnych produktów związanych z w/w obszarem gmin. Zakres kategorii  w jakich można zgłaszać swoje produkty jest nieograniczony. Mogą to być produkty w formach ceramicznych, metaloplastycznych, glinianych, drewnianych, domowych wyrobów żywnościowych, przetworów owocowych i warzywnych, nalewek leczniczych, przetworów z runa leśnego, produktów pszczelarskich na bazie miodu i innych lokalnych zasobach oraz  kartek pocztowych, okolicznościowych znaczków, odznak, monet okolicznościowych, a także dowolnych wyrobów mogących mieć wkład w rozwój regionu pn „Grupa Łużycka”. Produkty powinny mieć dołączoną metryczkę z danymi autora produktu, opisem produktu, jego zawartością i nazwą.

  Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 listopada  br. w tymczasowej  siedzibie, LGD Biuro Promocji Urzędu Miasta w Lubsku przy ul. Powstańców Wlkp.3  (II piętro)  lub w wydziałach Promocji w/w gmin.

  Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, mogą w nim wziąć udział amatorzy i profesjonaliści.
 • Ankieta

  Zarząd „Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka" (LGD) obejmującego swoim zasięgiem obszar gmin: Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Łęknica  Lubsko, Trzebiel, Tuplice uprzejmie prosi przedstawicieli:

  1)   samorządów,

  2)   stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych,

  3)   przedsiębiorców,

  4)   osoby fizyczne

  – posiadających siedzibę na obszarze działania LGD lub osoby zameldowane na obszarze działania LGD o wypełnienie tej ankiety i dostarczenie do: Urząd Miasta    Lubsko Plac Wolności 1 lub przekazanie za pomocą poczty elektronicznej:biuro.lgd@lubsko.pl do 25 października 2008r.
  POBIERZ ANKIETĘ

 • Zapraszamy na Warsztaty Bożonarodzeniowe

  Zapraszamy na Warsztaty Bożonarodzeniowe

  {nomultithumb}

 • UWAGA RUSZA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „Młodzieżowa PERSPEKTYWA”!!!

  loimPrzypominamy – projekt skierowany jest do młodzieży z obszaru LGD w wieku 14 – 19 lat.

  Uczestnicy wezmą udział w warsztatach z demokracji lokalnej / integracji europejskiej, dziennikarstwa, kręcenia filmu oraz montażu. Zostanie również ogłoszony konkurs na krótki filmik pokazujący jak członkostwo naszego kraju w UE wpłynęło na nasz obszar.

  Działania warsztatowe oraz konkurs zaplanowane są na okres wrzesień – listopad 2019.

  Do udziału w projekcie można zgłaszać się od 2 do 16 września 2019 dostarczając do biura LGD wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA.

  Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać za pomocą poczty elektronicznej – przesłać skan wypełnionej karty na adres e-mail: biuro@grupaluzycka.pl. lub osobiście w biurze Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka", ul. Kopernika 19, 68-300 Lubsko.

  Liczba uczestników projektu jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!!!

  Biuro czynne w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 8.00-16.00, we wtorek 8.00-17.00, w piątek 8.00-15.00. Kontakt: 68 457 61 50.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

  Do pobrania:
   
 • PROW 2014-2020 – FOCUSY za nami!

  Szanowni Państwo okres wakacji dobiegł końca, ale dla nas nie był to czas odpoczynku. LGD intensywnie pracuje nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Bardzo zależy nam na tym, aby NASZA Strategia była tworzona wspólnie z Państwem. Realizując plan włączenia lokalnej społeczności w sierpniu zorganizowaliśmy cztery spotkania fokusowe FGI, czyli zogniskowane wywiady grupowe. Na pierwsze spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele sektora społecznego, czyli osoby, które działają w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych oraz lokalni liderzy. Na drugim spotkaniu chcieliśmy poznać punkt widzenia przedsiębiorców i rolników. Kolejne spotkanie było skierowane do przedstawicieli naszych gmin członkowskich, a ostatnie natomiast do osób reprezentujących grupy defaworyzowane (wykluczone). Nasze spotkania odbywały się według opracowanego scenariusza. Poprzez liczne pytania zbieraliśmy opinię poszczególnych grup w interesujących nas obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym i turystyczno-rekreacyjnym.

  Kolejnym etapem wspólnego tworzenia LSR będą otwarte spotkania dla mieszkańców poszczególnych gmin członkowskich. Będą one odbywały się zgodnie z harmonogramem, który zamieszczony jest w informacji znajdującej się poniżej (PROW 2014-2020 – SPOTKANIA OTWARTE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD!).

  ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SEREDCZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASZYCH SPOTKANIACH!

  {nomultithumb}

 • DORADZTWO – GRANTY!!!

  Na indywidualne doradztwo w zakresie wypełnionego wniosku o powierzenie grantuprosimy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 68 457 61 50 lub 68 457 61 51.

  Przypominamy, że udział w doradztwie jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Jednocześnie informujemy, że doradztwo nie będzie prowadzone w ostatnich dniach naboru, tj. 12 i 13 grudnia 2019r.!!!

 • PROW 2014-2020 – SPOTKANIA OTWARTE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD!

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka” zaprasza mieszkańców obszaru LGD do wzięcia udziału w spotkaniach otwartych, podczas których zostanie przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń naszego obszaru, a także zostaną opracowane cele Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Zapraszamy na spotkania:

  • Mieszkańcy Gminy BRODY - 02.09.2015, godz. 17.00 – Brody, sala posiedzeń Urzędu Gminy, ul. Rynek 2
  • Mieszkańcy Gminy GUBIN - 03.09.2015, godz. 16.00 – Gubin, sala narad Urzędu Gminy, ul. Obrońców Pokoju 20
  • Mieszkańcy Gminy i Miasta JASIEŃ - 04.09.2015, godz. 17.00 – Jasień, sala posiedzeń Urzędu Miejskiego, ul. XX-lecia 20
  • Mieszkańcy Gminy i Miasta LUBSKO - 08.09.2015, godz. 17.00 – Lubsko, sala konferencyjna w BASZCIE, ul. Kopernika 19
  • Mieszkańcy Miasta ŁĘKNICA - 09.09.2015, godz. 17.00 – Łęknica, sala OKSiR, ul. Wojska Polskiego 2
  • Mieszkańcy Miasta GUBIN - 10.09.2015, godz. 16.00 – m. Gubin, sala narad Urzędu Miejskiego, ul. Piastowska 24
  • Mieszkańcy Gminy LIPINKI ŁUŻYCKIE - 11.09.2015, godz. 17.00 – Lipinki Łużyckie, sala posiedzeń Urzędu Gminy, ul. Główna 9
  • Mieszkańcy Gminy TRZEBIEL - 15.09.2015, godz. 17.00 – Trzebiel, sala widowiskowa, ul. Żarska 41
  • Mieszkańcy Gminy TUPLICE - 16.09.2015, godz. 17.00 – Gręzawa (gm. Tuplice), świetlica wiejska

  Prezes Stowarzyszenia

  „LGD – Grupa Łużycka”

  Helena Miklaszewska

 • Leader w Trzebielu

  26 listopada br. z udziałem radnych sołtysów i mieszkańców gminy Trzebiel, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości  Programu Leader.
  W trakcie spotkania prowadzonego przez p. Helenę Miklaszewską, ze strony mieszkańców padło szereg pytań m.in. o sposoby refundacji kosztów,  procedur i jakości oceny wniosków przez członków Rady Decyzyjnej i innych. Uczestnicy spotkania są zainteresowani udziałem w projektach, wszystko wskazuje na to, że to środowisko lokalne, może okazać się beneficjentem sporej ilości środków.
 • UWAGA – KOLEJNE TERMINY SZKOLEŃ dot. PROJEKTÓW GRANTOWYCH!!!

  W okresie 25.11. – 13.12.2019 będą trwały nabory wniosków w zakresie PROJEKTÓW GRANTOWYCH:

   „AKTYWNA LGD” – Nabór nr 1/2019/G w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.1. Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy defaworyzowane.

  „W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI” – Nabór nr 2/2019/G w zakresie Przedsięwzięcia 3.2.2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – inicjatywy związane z dziedzictwem lokalnym.

  ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU!!!

  TERMINY:

  25.11.2019 (poniedziałek), godz. 16.00 – Urząd Gminy Brody – SALA NR 2

  26.11.2019 (wtorek), godz. 17.00 – Baszta w Lubsku – SALA KONFERENCYJNA

  28.11.2019 (czwartek), godz. 14.00 – Urząd Miejski w Łęknicy – SALA POSIEDZEŃ

  02.12.2019 (poniedziałek), godz. 16.30 – Urząd Miejski Jasień – SALA POSIEDZEŃ

  03.12.2019 (wtorek), godz. 15.00 – Urząd Gminy Gubin – SALA NARAD

  04.12.2019 (środa), godz. 15.30 – Urząd Gminy Trzebiel – SALA NR 20

  Przypominamy, że udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru!!! Obowiązkiem wnioskodawcy jest złożenie podpisu na liście obecności. Potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie poświadczone podpisem pracownika biura LGD na liście obecności z danego szkolenia. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany na zakończenie szkolenia – potwierdzenie uzyskają tylko te osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu.

 • Informacja

  W dniu 16.09.2015 (środa) biuro stowarzyszenia będzie czynne od godziny 10.00.
  Za utrudnienia przepraszamy.

 • KONKURS – ROZSTRZYGNIĘCIE :)

  Przyszedł czas na rozstrzygnięcie naszego konkursu. Prawidłowe odpowiedzi na pytania:

  1. Co oznacza skrót LGD? – Lokalna Grupa Działania.

  2. Co oznacza skrót LOW? – Lubuska Odnowa Wsi.

  3. Gdzie na obszarze „LGD – Grupa Łużycka” znajduje się oznaczenie „15 południka”? – obszar LGD obejmuje: gm. Brody, gm. Gubin, m. Gubin, gm. Jasień, gm. Lipinki Łużyckie, gm. Lubsko, m. Łęknica, gm. Trzebiel oraz gm. Tuplice – na naszym obszarze znajdują się dwa oznaczenia „15 południka” – w Lipinkach Łużyckich oraz pod Budziechowem (gm. Jasień).

  W sumie wpłynęły do nas 23 zgłoszenia – wszystkim bardzo dziękujemy za udział w naszym konkursie. Poprawnie, na wszystkie 3 pytania, odpowiedziała tylko jedna osoba – Pani Mariola Podkalicka. Pani Mariolu serdecznie gratulujemy!!! W sprawie przekazania nagrody – niespodzianki skontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • Powstaje Grupa Łużycka

  W dniu 16 lipca 2008r. o godz. 13.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Lubsku odbyło się  założycielskie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ”Grupa Łużycka”  -  Lokalna Grupa Działania.
  Zebranie dotyczyło powołania grupy partnerskiej obejmującej następujące gminy: Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Trzebiel i Tuplice. Zgodnie z ustawą  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  , nowo powstała „Grupa Łużycka” będzie mogła wspólnie realizować wiele interesujących projektów.
  Głównym punktem zebrania założycielskiego było przyjęcie statutu stowarzyszenia. Dokonano wyboru Rady Programowej, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.   W trakcie spotkania  przedstawiono informacje o stanie przygotowań do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Ustalono wysokość składki członkowskiej dla członka zwyczajnego (przedsiębiorca, osoba prawna, osoba fizyczna) i jednostek samorządu terytorialnego (samorząd gminny i powiatowy). Zobowiązano Zarząd Stowarzyszenia do dokonania odpowiednich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w związku z uchwalonymi zmianami w statucie.
  (fot.M.Sienkiewicz)
 • UWAGA – SZKOLENIA dot. PROJEKTÓW GRANTOWYCH!!!

  W okresie 25.11. – 13.12.2019 będą trwały nabory wniosków w zakresie PROJEKTÓW GRANTOWYCH:

   „AKTYWNA LGD” – Nabór nr 1/2019/G w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.1. Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy defaworyzowane.

  „W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI” – Nabór nr 2/2019/G w zakresie Przedsięwzięcia 3.2.2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – inicjatywy związane z dziedzictwem lokalnym.

  ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU!!!

  TERMINY pierwszych szkoleń:

  21.11.2019 (czwartek), godz. 9.00 – Urząd Gminy Tuplice

  22.11.2019 (piątek), godz. 13.30 – Urząd Gminy Lipinki Łużyckie- SALA POSIEDZEŃ

  Terminy kolejnych spotkań będziemy podawać na bieżąco.

  Przypominamy, że udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru!!!Obowiązkiem wnioskodawcy jest złożenie podpisu na liście obecności. Potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie poświadczone podpisem pracownika biura LGD na liście obecności z danego szkolenia. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany na zakończenie szkolenia – potwierdzenie uzyskają tylko te osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu.

 • LGD wsparte przez Województwo Lubuskie w ramach działania „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”!!!

  Udało się – otrzymaliśmy wsparcie na realizację zadania publicznego od Województwa Lubuskiego w ramach działania „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe” w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim pod tytułem „Młodzieżowa PERSPEKTYWA”. Projekt zakłada udział 18 młodych osób (14-19 lat) z obszaru 9 gmin członkowskich LGD w warsztatach oraz konkursie filmowym. Warsztaty zostaną podzielone na 4 zakresy tematyczne: demokracja lokalna / integracja europejska, dziennikarstwo, kręcenie filmu oraz montaż. Konkurs będzie dotyczył nakręcenia krótkiego filmu pokazującego spojrzenie młodych ludzi na wpływ członkostwa w UE na nasz region i jego mieszkańców. Planowane działania mają zachęcić młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu lokalnych społeczności, dać możliwość wypowiedzi, zabrania głosu w trwającej dyskusji o demokracji oraz integracji europejskiej. Szczegóły dotyczące realizacji naszego projektu będzie można znaleźć w zakładce Młodzieżowa PERSPEKTYWA.

 • INFORMACJA – FUNKCJONOWANIE BIURA

  Dyżur zapewniający obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR z dnia 24 grudnia 2015r. (czwartek) przeniesiony jest na dzień 21 grudnia 2015r. (poniedziałek) i będzie pełniony w godzinach 10.00-14.00.

  W dniu 24 grudnia 2015r. (Wigilia)biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne (zgodnie z art. 130 § 2 KP, dzień 24.12.2015r. będzie dniem wolnym od pracy w zamian za 26.12.2015r. – święto przypadające w sobotę).

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • Informacja

  W dniu 08.09.2015 (wtorek) biuro stowarzyszenia będzie czynne od godziny 10.00.
  Za utrudnienia przepraszamy.

 • „PODRÓŻE Z LGD” już dawno za nami :)

  W ramach realizacji naszego projektu odbyły się dwie wycieczki. O tym co, gdzie i kiedy udało nam się zobaczyć można przeczytać  w zakładce PODRÓŻE Z LGD. Zapraszamy do lektury :)

  Projekt „Podróże z LGD" współfinansowany jest przez Województwo Lubuskie w ramach zadania publicznego – Promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r.

 • PROW 2014-2020 – KOLEJNE SPOTKANIA DLA MIESZKAŃCÓW!!!

  W tym tygodniu zapraszamy MIESZKAŃCÓW:

  • Gminy TRZEBIEL – 15.09.2015, godz. 17.00 – Trzebiel, sala widowiskowa, ul. Żarska 41
  • Gminy TUPLICE – 16.09.2015, godz. 17.00 – Gręzawa (gm. Tuplice), świetlica wiejska.

   Podczas spotkań będziemy wspólnie analizować słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia obszaru LGD, a także opracowywać cele nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

  PROSIMY O AKTYWNY UDZIAŁ W NASZYCH SPOTKANIACH!

 • Młodzieżowa PERSPEKTYWA...

  Strasznie dużo się dzieje w ramach naszego projektu :) Sprawdźcie w zakładce Młodzieżowa PERSPEKTYWA.

 • Walne Zgromadzenie „LGD Grupa Łużycka”

  02 grudnia br. o godz.11.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Lubsku, odbędzie się spotkanie wszystkich członków-partnerów stowarzyszonych w Lokalnej Grupie Działania ”Grupa Łużycka”. Przedmiotem zebrania będzie zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, Wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, a także inne sprawy bieżące.

 • UWAGA - KONKURS!!!

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” kończy realizację projektu „ODKRYJ – ZAPAMIĘTAJ” współfinansowanego przez Województwo Lubuskie w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim. W ramach projektu powstały dwa produkty o naszym regionie – gra memo (pamięć) oraz bajka-kolorowanka.

  W związku z powyższym ogłaszamy KONKURS!!!

  5 pierwszych osób, które prześlą na adres e-mailowy biuro@grupaluzycka.pl poprawne odpowiedzi na wszystkie 3 pytania, otrzyma od nas NAGRODĘ – NIESPODZIANKĘ :)

  Pytania:

  1. Co oznacza skrót LGD?
  2. Co oznacza skrót LOW?
  3. Gdzie na obszarze „LGD – Grupa Łużycka” znajduje się oznaczenie „15 południka”?

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

 • Prezentacja dotycząca działalności Lokalnej Grupy Działania

  20 października  br .w Sali Lubskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza z mieszkańcami  Lubska.W programie spotkania znalazła się krótka prezentacja dotycząca działalności Lokalnej Grupy Działania, którą zaprezentowała Prezes Stowarzyszenia „Grupa Łużycka” Helena Miklaszewska. Uczestnicy spotkania /ok.120 osób/ otrzymali ankiety, które są ważnym elementem przy konstruowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. Warto dodać, że spotkaniu uczestniczyli m.in. wicewojewoda lubuski oraz wicestarosta powiatu żarskiego.
 • PROW 2014-2020 - ANKIETA ONLINE!

  W związku z prowadzeniem prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 serdecznie prosimy mieszkańców obszaru LGD o wypełnienie ankiety. Zebrane informacje pozwolą nam wytyczyć kierunki działań, które będą służyć rozwojowi naszych gmin członkowskich oraz przyczynią się do poprawy jakości życia ich mieszkańców. Zapraszamy do aktywnego udziału!
   
 • Młodzieżowa PERSPEKTYWA – warsztat nr 1 już za nami!

  loimPierwsze warsztaty w ramach projektu „Młodzieżowa PERSPEKTYWA” już za nami. Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie za ciepłe przyjęcie, Panu Czesławowi Fiedorowiczowi za spotkanie i opowieści, uczestnikom – kochanej młodzieży za wielkie zaangażowanie, otwartość, wspólne rozmowy i cudowne uśmiechy :)

  Szczegóły dotyczące naszego warsztatu znajdziecie Państwo w zakładce Młodzieżowa PERSPEKTYWA.

 • PROW 2014-2020 – SPOTKANIA OTWARTE DLA MIESZKAŃCÓW!!!

  Od jutra ruszają otwarte spotkania dla mieszkańców obszaru LGD! Będziemy na nich wspólnie analizować słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia w poszczególnych gminach, a także opracowywać cele nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. W tym tygodniu zapraszamy mieszkańców gmin:

  • BRODY – 02.09.2015, godz. 17.00– sala posiedzeń Urzędu Gminy (ul. Rynek 2),
  • GUBIN – 03.09.2015, godz. 16.00– sala narad Urzędu Gminy (ul. Obrońców Pokoju 20),
  • JASIEŃ – 04.09.2015, godz. 17.00– sala posiedzeń Urzędu Miejskiego (ul. XX-lecia 20).

   PROSIMY O AKTYWNY UDZIAŁ W NASZYCH SPOTKANIACH!

 • PROJEKTY GRANTOWE - SPOTKANIA!!!

  Kolejne spotkania informacyjne dotyczące PROJEKTÓW GRANTOWYCH odbędą się:

  07.10.2019 (poniedziałek), godz. 10.00 - Urząd Miejski w Lubsku - SALA POSIEDZEŃ

  07.10.2019 (poniedziałek), godz. 15.00 - Urząd Miejski w Łęknicy - SALA POSIEDZEŃ

  11.10.2019 (piątek), godz. 13.30 - Urząd Gminy w Lipinkach Łużyckich - SALA POSIEDZEŃ

  Na spotkanie zapraszamy organizacje pozarządowe (wpisane do KRS) mające siedzibę lub oddział na obszarze "LGD - Grupa Łużycka".

 • PROW 2014-2020 - ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD!

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” rozpoczęło prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tworzeniu tego dokumentu poprzez wypełnienie ankiety. Niniejsza ankieta jest ważnym etapem badania problemów mieszkańców gmin wchodzących w skład obszaru naszej Grupy. Jest ona niezbędna do określenia celów i działań, które będą zawarte w LSR. Wypełnioną ankietę należy przekazać do 25 sierpnia 2015r. do biura „LGD - Grupa Łużycka” w Lubsku przy ul. Kopernika 19 (BASZTA – 1 piętro).
  Kontakt w sprawie ankiety: Marta Święcicka, tel. 684576150.
   
   Prezes Stowarzyszenia
  "LGD - Grupa Łużycka"
  Helena Miklaszewska
 • SPOTKANIA - PROJEKTY GRANTOWE!!!

  Informujemy, że w gminach członkowskich będą odbywały się spotkania informacyjne dotyczące PROJEKTÓW GRANTOWYCH. Do udziału zapraszamy organizacje pozarządowe (wpisane do KRS) mające siedzibę lub oddział na obszarze „LGD – Grupa Łużycka. Podczas spotkań zostaną omówione zasady wnioskowania o środki, przykładowe projekty oraz  pomysły na wnioski poszczególnych organizacji.

  TERMINY pierwszych spotkań:

  24.09.2019 (wtorek), godz. 16.00 - Urząd Gminy Brody - SALA NR 2

  25.09.2019 (środa), godz. 10.00 - Urząd Gminy Tuplice

  30.09.2019 (poniedziałek), godz. 9.30 - Urząd Gminy Trzebiel - SALA NR 20

  01.10.2019 (wtorek), godz. 15.00 - Urząd Gminy Gubin - SALA NARAD

  02.10.2019 (środa), godz. 17.00 - Urząd Miejski Jasień - SALA POSIEDZEŃ

  Terminy kolejnych spotkań będziemy podawać na bieżąco.

 • Gmina Gubin zaprasza na Dożynki!

  {nomultithumb}

 • UWAGA – AWARIA TELEFONU!!!

  Informujemy, że mogą wystąpić problemy z dodzwonieniem się do naszego biura - w takiej sytuacji bardzo prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@grupaluzycka.pl

  Awaria została zgłoszona - czekamy na rozwiązanie problemu.

 • Badanie ewaluacyjne za nami!

  W miesiącach maj i czerwiec przeprowadzone zostało badanie ewaluacyjne w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez nasze Stowarzyszenie od 2009 roku. Raport z przeprowadzonego badania dostępny jest w zakładce DOKUMENTY - RAPORT EWALUACYJNY.

 • UWAGA RUSZA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „Młodzieżowa PERSPEKTYWA”!!!

  loimPrzypominamy – projekt skierowany jest do młodzieży z obszaru LGD w wieku 14 – 19 lat.

  Uczestnicy wezmą udział w warsztatach z demokracji lokalnej / integracji europejskiej, dziennikarstwa, kręcenia filmu oraz montażu. Zostanie również ogłoszony konkurs na krótki filmik pokazujący jak członkostwo naszego kraju w UE wpłynęło na nasz obszar.

  Działania warsztatowe oraz konkurs zaplanowane są na okres wrzesień – listopad 2019.

  Do udziału w projekcie można zgłaszać się od 2 do 16 września 2019 dostarczając do biura LGD wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA.

  Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać za pomocą poczty elektronicznej – przesłać skan wypełnionej karty na adres e-mail: biuro@grupaluzycka.pl. lub osobiście w biurze Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka", ul. Kopernika 19, 68-300 Lubsko.

  Liczba uczestników projektu jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!!!

  Biuro czynne w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 8.00-16.00, we wtorek 8.00-17.00, w piątek 8.00-15.00. Kontakt: 68 457 61 50.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

  Do pobrania:
   
 • Materiały - Walne Zebranie Członków

  Zaproszenie + porządek obrad.doc

  Protokół - Walne Zebranie Członków 25.06.2014r.doc
  Sprawozdanie merytoryczne za 2014.doc
  Sprawozdanie finansowe za rok 2014
  Bilans.xls
  Rachunek wyników.xls
  Informacja dodatkowa.doc
  Projekt uchwały w sp. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014
  Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD
  Wniosek - Gmina Gubin o statusie miejskim.JPG
  Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Gubin o statusie miejskim
  Projekt uchwały w sprawie rozszerzenia obszaru objętego LSR.

 • PROJEKTY WSPARTE PRZEZ WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE!!!

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” w miesiącu wrześniu podpisało dwie umowy o realizację zadań publicznych współfinansowanych przez Województwo Lubuskie.

  03.09.2019 została podpisana umowa na realizację projektu „ODKRYJ – ZAPAMIĘTAJ!”. Prace na przygotowaniem gry memo oraz bajki-kolorowanki o naszym regionie trwają. W połowie października dotrą do nas gotowe produkty… czekamy na nie z niecierpliwością :)

  09.09.2019 została podpisana umowa na realizację projektu „PODRÓZE Z LGD”.Już niebawem szczegóły i zapisy na nasze dwie wycieczki. Pierwsza odbędzie się 12.10.2019 – wyruszymy wtedy wspólnie z Państwem poznać miasto Gubin, a w drodze powrotnej odwiedzimy Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Druga wycieczka odbędzie się tydzień później, a dokładnie 19.10.2019. Tego dnia zabierzemy Państwa do Parku Mużakowskiego w Łęknicy. W obu wycieczkach będą nam towarzyszyli przewodnicy, którzy przedstawią nam historię i ciekawostki dotyczące odwiedzanych przez nas miejsc. Na zakończenie naszych wyjazdów wspólnie zasiądziemy przy ognisku :)

 • Badanie ewaluacyjne - oferty!

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zwraca się z prośbą o składanie ofert na: Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego.

  Obszar objęty badaniem: 8 gmin członkowski, tj.: Brody, Gubin, Jasień, Lipinki Łużycki, Lubsko, Łęknica, Trzebiel, Tuplice.

  Termin realizacji zadania: maj – czerwiec 2015r.

  Cel: Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" dotyczącego wdrażania LSR i Funkcjonowania LGD oraz sporządzenie raportu, który wykaże informacje o stanie zaawansowania realizacji poszczególnych działań oraz będzie prezentować poziom osiągniętych wskaźników.

  Oferta powinna zawierać:

  - pełną nazwę oferenta,

  - adres siedziby, numer telefonu,

  - opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

  - cenę oferty (netto i brutto),

  - termin ważności oferty.

  Termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2015r.

  Wybór oferty nastąpi w oparciu o najkorzystniejszą cenę.

 • UWAGA – kolejna dotacja!

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” ponownie otrzymało wsparcie na realizację zadania publicznego od Województwa Lubuskiego. Tym razem aplikowaliśmy w obszarze turystyki regionalnej – promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r. Otrzymaliśmy środki na projekt „Podróże z LGD”, w ramach którego zostaną zorganizowane dwie wycieczki do położonych na granicy polsko-niemieckiej miejscowości Gubin - Guben oraz Łęknica - Bad Muskau (Park Mużakowski). Czekamy na podpisanie umowy i od połowy września ruszamy z realizacją naszych działań. Szczegóły dotyczące naszych wycieczek już wkrótce.

  Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu będą dostępne w zakładce PODRÓŻE Z LGD.

 • Winnica "KINGA" - wizyta studyjna!

  W dniu 23.06.2015r. wspólnie z liderami z obszaru LGD pojechaliśmy na wizytę studyjną do Winnicy "KINGA". Więcej szczegółów związanych z naszym wyjazdem można znaleźć w zakładce INICJATYWY - Zapraszamy!

 • Uwaga – otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie w ramach Lubuskiej Odnowy Wsi!!!

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” otrzymało wsparcie na realizację zadania publicznego od Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim. Wnioskowaliśmy o 10 tyś. złotych na projekt pt. „ODKRYJ – ZAPAMIĘTAJ!”, w ramach którego zaplanowaliśmy wydanie gry memo (pamięć) oraz bajki-kolorowanki o naszym regionie. 8 sierpnia zostały ogłoszone wyniki konkursu – MAMY DOTACJĘ!!! Teraz czekamy na podpisanie umowy… i zabieramy się do działania.

 • UWAGA - Walne Zebranie Członków - ZMIANA TERMINU!!!

  Z powodu zaplanowanych sesji Rad w gminach członkowskich jesteśmy zmuszeni zmienić termin naszego Walnego Zebrania Członków. 
  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" odbędzie się 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00.
  Miejsce i proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.
 • Zapraszamy na akcję wakacyjną dla dzieci!!!

  {nomultithumb}

 • Kolejna inicjatywa za nami!

  W zeszłą sobotę odbyła się piąta edycja Dnia Młodego Lidera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce INICJATYWY - Zapraszamy!
 • Walne Zebranie Członków - ZAPRASZAMY!

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  Termin: 30 czerwca 2014r. (wtorek), godzina 10.00.
  Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, ul. Kopernika 19 w Lubsku.

  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „LGD – Grupa Łużycka”
  Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia

 • Uwaga KONKURS!!!

  Zapraszamy do udziału w kolejnym już konkursie związanym z darmową aplikacją turystyczną Westistthebest.pl. Uczestnicy konkursu mają odpowiadać w określonym czasie na pytania zadane na portalu Facebook na profilu West is the best – Mobilna Aplikacja Turystyczna, w formie i treści określonej w zadaniu. 

 • Informacja - FUNKCJONOWANIE BIURA

  W celu zapewnienia obsługi mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR biuro czynne jest w dniach wtorek, środa, czwartek, w godzinach 10.00-14.00.

 • UWAGA – BENEFICJENCI, którzy realizują zadania w ramach: ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ, KULTURALNEJ i TURYSTYCZNEJ oraz KONSERWACJA I RESTAURACJA ZABYTKÓW!!!

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze dotyczące wniosku o płatność (wersja 4 z).

  Wzory do pobrania:

  Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

   Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

  

 • Informacja

  W dniu 23.06.2015r. (wtorek) z powodu wyjazdu na wizytę studyjną biuro Stowarzyszenia będzie zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy!

 • UWAGA!

  Z uwagi na utrzymujące się upały i prognozy, które wskazują na dalszy wzrost temperatury powietrza, biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” w dniach 24 – 28 czerwca 2019 roku będzie czynne w godzinach 8.00 – 14.00.

 • Szkolenie dla lokalnych liderów za nami!

  12.06.2015r. odbyło się szkolenie dla lokalnych liderów, w którym wzięli udział wszyscy Ci, którym bliski jest rozwój naszego wspólnego obszaru. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce INICJATYWY - Zapraszamy!

   

 • UWAGA – KONSULTACJE!!!

  Trwają konsultacje w sprawie zmianw dokumentach wewnętrznych LGD:

  • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” na lata 2014-2020" (LSR na lata 2014-2020);
  • Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z załącznikami;
  • Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR wraz z załącznikami .

   

  Stowarzyszenie „LGD – Grupa Łużycka” zaprasza do zapoznania się z dokumentami i do zgłaszania uwag.

  Uwagi do dokumentów prosimy składać osobiście w biurze LGD – Lubsko, ul. Kopernika 19 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@grupaluzycka.pl do dnia 07 czerwca 2019 roku do godziny 12.00. Wszelkie zmiany zgłaszane po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

   

  Do pobrania:

  Formularz zgłaszania uwag

  LSR na lata 2014-2020

  PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW

  Zał. nr 1 do Procedury PG Wniosek o Powierzenie Grantu

  Zał. nr 6 do Wniosku o Powierzenie Grantu

  Zał. nr 2 do Procedury PG WYCOFANIE WNIOSKU

  Zał. nr 3 do Procedury PG KARTA OCENY WSTĘPNEJ

  Zał. nr 4 do Procedury PG LOKALNE KRYTERIA WYBORU

  Zał. nr 5 do Procedury PG KARTA OCENY LKW

  Zał. nr 6 do Procedury PG LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH

  Zał. nr 7 do Procedury PG LISTA WNIOSKÓW WYBRANYCH

  Zał. nr 8 do Procedury PG LISTA WNIOSKÓW NIEWYBRANYCH

  Zał. nr 9 do Procedury PG UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

  Zał. nr 10 do Procedury PG Wniosek o Rozliczenie Grantu

  PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

  Zał. nr 5 do Procedury 1LKW ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI

  Zał. nr 5 do Procedury 2LKW PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI

  Zał. nr 5 do Procedury 3LKW INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA/REKREACYJNA /KULTURALNA

  Zał. nr 5 do Procedury 5LKW DEFINICJA INNOWACYJNOŚCI

  Zał. nr 6 do Procedury 6A KARTA OCENY LKW ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI

  Zał. nr 6 do Procedury 6B KARTA OCENY LKW PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI

  Zał. nr 6 do Procedury 6C KARTA OCENY LKW INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA/REKREACYJNA /KULTURALNA

  Zał. nr 7 do Procedury Lista operacji wybranych

   

   

 • Informacja

  W dniu 15.06.2015 (poniedziałek) biuro stowarzyszenia będzie czynne od godziny 11.00.
  Za utrudnienia przepraszamy.

 • VI Święto Produktów Regionalnych - szczegóły i fotorelacja!

  Zapraszamy do zakładki INICJATYWY gdzie można znaleźć więcej informacji i fotorelację z VI Święta Produktów Regionalnych.

  {nomultithumb}

 • UWAGA BENEFICJENCI – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze dotyczące wniosku o płatność (wersja 4 z).

  Wzory do pobrania:

  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz
  • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (.pdf) - otwórz
 • Informacja

  W dniu 09.06.2015 (wtorek) z powodu udziału w konferencji dotyczącej podsumowania działalność LGD na terenie woj. lubuskiego biuro stowarzyszenia będzie zamknięte.
  Za utrudnienia przepraszamy.

 • Uwaga!

  W dniu 31.05.2019 (piątek) biuro „LGD - Grupa Łużycka” z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie będzie zamknięte. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 • Szkolenie dla lokalnych liderów - ZAPRASZAMY!

  W dniu 12.06.2015 (piątek) w biurze Stowarzyszenia odbędzie się szkolenie dla lokalnych liderów / mieszkańców obszaru LGD w zakresie: PARTYCYPACJA OBYWATELSKA NA WSI , DOBRE PRAKTYKI I INICJATYWY LOKALNE.Szkolenie będzie trwało w godzinach od 9.00 do 15.00.
  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
 • UWAGA!!! KONKURS „ZAGRAJ W GRĘ” – wydłużony termin!!!

  Przypominamy o trwającym konkursie „ZAGRAJ W GRĘ”!!! DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

  Termin wydłużony do 13.06.2019 (23:59)!!!

  Zadanie konkursowe polega na uczestniczeniu w grach terenowych udostępnionych w aplikacji „WEST IS THE BEST” i rozwiązaniu ich w terenie.

  Szczegóły konkursu wraz z REGULAMINEM dostępne są: http://westisthebest.pl/5997-westisthebest-konkurs-zagraj-w-gre

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

 • Informacja

  W dniu 03.06.2015(środa) biuro Stowarzyszenia będzie czynne od godziny 11.30.

  W dniu 05.06.2015 (piątek) biuro stowarzyszenia będzie zamknięte.
  Za utrudnienia przepraszamy.

 • UWAGA!!! Aplikacja turystyczna „WEST IS THE BEST” – KONKURS „ZAGRAJ W GRĘ”!!!

  Przypominamy o trwającym konkursie „ZAGRAJ W GRĘ”!!! DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

  Zadanie konkursowe polega na uczestniczeniu w grach terenowych udostępnionych w aplikacji „WEST IS THE BEST” i rozwiązaniu ich w terenie.

  UWAGA ZOSTAŁO JUŻ MAŁO CZASU – KONKURS TRWA do 30.05.2019 (23:59)!!!

  Aby móc wziąć udział w konkursie musisz wykonać 4 proste kroki:

  1. zainstalować i uruchomić aplikację „West is the best”
  2. kliknąć ikonkę „Gry terenowe” i zezwolić aplikacji na dostęp do lokalizacji
  3. u góry ekranu przy nazwie konta „Gość/Level 1” kliknąć „Zobacz” i założyć konto gracza klikając na kolejnym ekranie „Zarejestruj”
  4. podać swój login (nazwę użytkownika), hasło oraz adres e-mail, pod którym będziemy się z Tobą kontaktować w przypadku wygranej oraz kliknąć „Wyślij”.

   Szczegóły konkursu wraz z REGULAMINEM dostępne sąhttp://westisthebest.pl/5997-westisthebest-konkurs-zagraj-w-gre

 • Informacja

  W dniu 02.06.2015r. (wtorek) biuro Stowarzyszenia będzie czynne od godziny 10.30. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Święto Produktów Regionalnych za nami!

  25 maja 2019 roku, w ramach Święta Parku Mużakowskiego w Łęknicy, odbyło się X Święto Produktów Regionalnych. Nasza impreza była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim WYSTAWCOM, ARTYSTOM, PROWADZĄCYM oraz WARSZTATOWCOM za uświetnienie naszego Święta! Podziękowania kierujemy również do wszystkich ZAANGAŻOWANYCH w organizację naszej imprezy!

  Więcej informacji na temat Święta Produktów Regionalnych można znaleźć w zakładce INICJATYWY.

   
 • QUEST - GRA TERENOWA w Parku Mużakowskim

  {nomultithumb}

 • UWAGA - Konkurs na mikrodotacje dla młodych organizacji i grup nieformalnych!

  Rusza konkurs na mikrodotacje dla młodych organizacji i grup nieformalnych STARTUJ FIO - Nowy początek!
  Więcej informacji w załącznikach do pobrania.
 • Zapraszamy na VI Święto Produktów Regionalnych!

  30 maja 2015r. na SZKÓŁCE w Parku Mużakowskim w Łęknicy odbędzie się VI Święto Produktów Regionalnych.

  Do udziału w naszej imprezie zaprosiliśmy wielu wystawców, którzy na kiermaszu artystycznym oraz jarmarku kulinarnym będą prezentować swoje produkty. Podczas święta będziemy również zachęcać Państwa  do wzięcia udziału w naszych warsztatach i animacjach, a także do odwiedzania naszego punktu promocyjno-informacyjnego.

   

  Startujemy od godziny 12.00!

  Zapraszamy wszystkich serdecznie!!! {nomultithumb}

 • Święto Produktów Regionalnych - zgłoszenia wystawców!

  Święto Produktów Regionalnych - zgłoszenia wystawców!
   
  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza wszystkich chętnych wystawców z obszaru LGD (gm. Brody, gm. Gubin, m. Gubin, gm. Jasień, gm. Lipinki Łużyckie, gm. i m. Lubsko, gm.  Łęknica, gm. Trzebiel oraz gm. Tuplice) do zgłaszania się do udziału w Święcie Produktów Regionalnych, które odbędzie się 25 maja 2019 roku w Parku Mużakowskim w Łęknicy.

  Zgłoszenia w zakresie kulinarnym oraz rękodzieła przyjmujemy w biurze LGD – Lubsko, ul. Kopernika 19 lub telefonicznie pod numerem 68 457 61 50 do dnia 10.05.2019r.

 • Święto Tradycji Wielkanocnych za nami!

  W marcu br. odbyło się V Święto Tradycji Wielkanocnych, w ramach którego zorganizowaliśmy warsztaty z tworzenia ozdób świątecznych oraz malowania tradycyjnych pisanek. Więcej informacji o naszych warsztatach można przeczytać w zakładce Inicjatywy. Zapraszamy!

  {nomultithumb}

 • Święto Produktów Regionalnych - ZAPRASZAMY!!!

  plakat

  {nomultithumb}

 • V Święto Tradycji Wielkanocnych - ostatnia tura warsztatów przed nami!

  W przyszłym tygodniu warsztaty odbędą się:

  • 30.03. – Czerna (gm. Tuplice), świetlica wiejska, godz.17.00;
  • 31.03. – Łęknica, sala OKSiR, godz.16.00;
  • 31.03. – Jasienica (gm. Brody), świetlica wiejska, godz.17.00.
 • Informacja

  W dniu 02.05.2019r. (czwartek) biuro „LGD - Grupa Łużycka” będzie nieczynne - ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.
 • V Święto Tradycji Wielkanocnych - kolejne warsztaty przed nami!

  W przyszłym tygodniu warsztaty odbędą się:

  • 23.03. – Brody, remiza strażacka, godz.17.00;
  • 23.03. – Jagłowice (gm. Tuplice), świetlica wiejska, godz.16.00;
  • 24.03. – Osiek (gm. Lubsko), świetlica wiejska, godz.16.00;
  • 24.03. – Lipinki Łużyckie, sala GOK, godz.17.00;
  • 25.03. – Golin (gm. Jasień), Szkoła Podstawowa, godz. 16.00;
  • 26.03. – Grabów (gm. Tuplice), świetlica wiejska, godz. 16.00;
  • 27.03. – Drzeńsk Mały (gm. Gubin), świetlica wiejska, godz.17.00;
  • 27.03. – Zasieki (gm. Brody), sala w starej szkole, godz.16.00.
 • „ZAGRAJ W GRĘ” – aplikacja mobilna „West is the best”

  Masz wolną chwilę? Lubisz zagadki i przygody? Chcesz poznać ciekawe miejsca? Nasz konkurs „Zagraj w grę” jest idealny dla Ciebie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Do wygrania atrakcyjnie nagrody!

  Czas trwania konkursu:od29.04.2019 (00:00) do 30.05.2019 (23:59).

  Konkurs ma na celu promowanie nowo powstałej aplikacji turystycznej „West is the best” oraz obszarów 12 Lokalnych Grup Działania z województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

 • V Święto Tradycji Wielkanocnych - zapraszamy na warsztaty!

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza na cykl warsztatów tworzenia ozdób świątecznych, które będą odbywały się w ramach V Świętą Tradycji Wielkanocnych.

   

   

  W najbliższym tygodniu warsztaty odbędą się:

  • 13.03. – Jasień, Szkoła Podstawowa, godz.16.00;
  • 16.03. – Górzyn (gm. Lubsko), Szkoła Podstawowa, godz.16.00;
  • 16.03. – Kaniów (gm. Gubin), świetlica wiejska, godz.17.00;
  • 17.03. – Trzebiel, Publiczne Przedszkole Samorządowe, godz.17.00;
  • 18.03. – Pietrzyków (gm. Lipinki Łużyckie), świetlica wiejska, godz. 16.30;
  • 19.03. – Grotów (gm. Lipinki Łużyckie), świetlica wiejska, godz. 16.30;
  • 19.03. – Tuchola Żarska (gm. Lubsko), świetlica wiejska, godz.17.00;
  • 20.03. – Guzów (gm. Jasień), świetlica wiejska, godz.16.00;
  • 20.03. – Strzegów (gm. Gubin), świetlica wiejska, godz.17.00.
 • Darmowa aplikacja mobilna „West is the best”

  Zapraszamy do korzystania z mobilnej aplikacji turystycznej „West is the best” stworzonej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” oraz 11 Lokalnych Grup Działania z województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, w ramach realizacji projektu współpracy pt. „Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 • ŚWIĘTO TRADYCJI BOŻONARODZENIOWYCH - ZAPRASZAMY NA WARSZTATY!

   {nomultithumb}

 • RADOSNYCH ŚWIĄT!!!

  Wesolych Swiat

  {nomultithumb}

 • Uwaga konkurs!

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” oraz „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” ogłaszają KONKURS pod nazwą:
   „Opisz miejsce w którym mieszkasz”– opiszcie nam najpiękniejsze miejsca i turystyczne atrakcje, które warto zobaczyć w Waszej okolicy!
   
  Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy z obszaru działania w/w Stowarzyszeń. Z gmin Brody, Gubin, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Trzebiel, Tuplice, Bytnica, Krosno Odrzańskie i Maszewo (powiat żarski i krośnieński). Prace konkursowe można nadsyłać drogą e-milową od 27 października do 30 listopada br.  
   
  Więcej informacji na stronie www.szlak15poludnika.pl - zakładka REGULAMIN KONKURSU.
 • ŚWIĘTO TRADYCJI WIELKANOCNYCH - KOLEJNE TERMINY!!!

  {nomultithumb}

 • Informacja dla beneficjentów składających wnioski w ostatnim naborze - WAŻNE!!!

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioski, które zostaną wybrane do dofinansowania w ramach działań Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, w ostatnim naborze trwającym od 17.09.2014 do 30.09.2014 muszą być zrealizowane i rozliczone(złożenie wniosku o płatność ostateczną) do 31 marca 2015 roku.

 • ŚWIĘTO TRADYCJI WIELKANOCNYCH – ZAPRASZAMY NA WARSZTATY!!!

  {nomultithumb}

   
 • OSTATNI NABÓR WNIOSKÓW!!!

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" informuje, że w dniach 17.09.2014 - 30.09.2014 będzie trwał nabór wniosków w ramach działań Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

  Wnioski oraz inne dokumenty związane z naborem znajdują się w zakładce nabory wniosków pod aktualnym terminem.

  Zarząd Województwa Lubuskiego
  na wniosek
  Stowarzyszenia

  „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”

   

  informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa  Łużycka” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

   

  operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. Małych projektów

  – termin składania wniosków: 17.09.2014 r. – 30.09.2014 r.

  – limit dostępnych środków: 66 538,37zł

  Pożądany zakres tematyczny:nie dotyczy

   

  operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

  – termin składania wniosków: 17.09.2014 r. – 30.09.2014 r.

  – limit dostępnych środków:102 083,44zł

  Pożądany zakres tematyczny:nie dotyczy

   

  operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

       – termin składania wniosków: 17.09.2014 r. – 30.09.2014 r.

       – limit dostępnych środków: 360 419,00zł

  Pożądany zakres tematyczny:nie dotyczy

   

  operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

      – termin składania wniosków: 17.09.2014 r. – 30.09.2014 r.

      – limit dostępnych środków:102 500,00zł

  Pożądany zakres tematyczny:nie dotyczy

   

  W związku z tym, iż informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach powyższych działań jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni operacje będą wybierane do wysokości 150% limitu dostępnych środków wskazanego w tej informacji.

   

  Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:min. 10 pkt w ramach oceny zgodności

  z lokalnymi kryteriami wyboru.

   

  Miejsce i tryb składania wniosków– wersję papierową wniosku o przyznanie pomocy oraz jego wersję  elektroniczną na nośniku

  danych (w przypadku małych projektów) należy składać bezpośrednio w biurzeStowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, 68 – 300 Lubsko, ul. Kopernika 19, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00.
   

  Szczegółowe informacjedotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz  z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”: www.grupaluzycka.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl.

   

  Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura,  tel.68 457 61 50

   

 • Informacja na temat wdrażania LSR

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje o rezultatach wdrażania LSR. Poniżej prezentacja w tym zakresie.

   

  Prezentacja - pobierz.

 • ZAPRASZAMY NA INDIAŃSKIE WAKACJE!

  {nomultithumb}

 • Warsztat refleksyjny - ZAPRASZAMY!

  Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” (LSR). Warsztat stanowi element ewaluacji wewnętrznej, a jego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

  Warsztat odbędzie się 19.02.2019 w godzinach 15.00 – 20.00

  w biurze LGD – Lubsko, ul. Kopernika 19.

  Do udziału w warsztacie zapraszamy Zarząd, Radę, Komisję Rewizyjną, członków LGD, a także mieszkańców oraz podmioty działające na naszym obszarze (organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedsiębiorców). Zapraszamy również przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz sąsiednich Lokalnych Grup Działania.

  Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału do dnia 15.02.2019 – nr tel.: 68 457 61 50.

  Program – do pobrania

 • LISTY OCENIONYCH WNIOSKÓW

  Listy ocenionych wniosków w naborze trwającym w dniach 17.07.2014 - 30.07.2014 dotyczące poszczególnych działań dostępne są w zakładce nabory wniosków pod terminem naboru.

 • UWAGA BENEFICJENCI!

  Przypominamy, że zgodnie z umową o przyznaniu pomocy każdy beneficjent zobowiązany jest do informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy zgodnie z Księgą wizualizacji. Poniżej zamieszczamy Zasady wizualizacji.

  Zasady wizualizacji – pobierz

 • Informacja dla beneficjentów składających wnioski w naborze 17-30.07.2014 - WAŻNE!!!

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wchodzącym w życie z dniem 16 lipca 2014 roku wnioski, które zostaną wybrane do dofinansowania w ramach działań Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, w naborze trwającym od 17.07.2014 do 30.07.2014 muszą być zrealizowane i rozliczone(złożenie wniosku o płatność ostateczną)do 31 marca 2015 roku.

 • UWAGA BENEFICJENCI!

  Poniżej zamieszczamy formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu (IPRB) / informacji po realizacji operacji (IPRO) w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, którą zgodnie z umową o przyznaniu pomocy należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego. Do pobrania dostępne są również informacja pomocnicza przy wypełnianiu IPRB / IPRO oraz wyjaśnienia dotyczące terminu złożenia informacji.

  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu (IPRB) / Informacja po realizacji operacji (IPRO) (.excel) – pobierz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu IPRB / IPRO (.pdf) – pobierz
  • Wyjaśnienia dot. terminu złożenia IPRB / IPRO (.pdf) – pobierz
 • INFORMACJE

  Okres wakacyjny rozpoczęty, ale LGD pracuje dzielnie. Przypominamy, że od 17 lipca rozpoczyna się nabór wniosków w ramach działańMAŁE PROJEKTY, ODNOWA I ROZWÓJ WSI, TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTWorazRÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ. Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji w ramach nabywania umiejętności i aktywizacji organizowaliśmy Dzień Dziecka w Gminie Tuplice oraz Dzień Młodego Lidera w Trzebielu. Więcej informacji o tych i innych naszych działaniach znajdziecie Państwo w zakładce Inicjatywy – ZAPRASZAMY!

 • ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ!

  Fundacja Rzeczpospolita Polska Nasza serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pt.: "Lubuskie-współpraca na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gwarancją sukcesu regionu", organizowanej w ramach cyklu szesnastu konferencji wojewódzkich pt.: „Praktyka działań samorządowych w sołectwach i rola współpracy podmiotów życia obywatelskiego służące wykorzystaniu potencjału wspólnot lokalnych polskiej wsi”, która odbędzie się w środę - 2 lipca 2014 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

   

 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE!

   {nomultithumb}

 • Dzień Dziecka w Gręzawie!

  {nomultithumb}

 • Święto Tradycji Bożonarodzeniowych już za nami

  Warsztaty  tworzenie tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych dobiegły końca. Więcej informacji na temat tego przedsięwzięcia znajdziecie Państwo w zakładce INICJATYWY!!!

 • Zapraszamy na ŚWIĘTO PRODUKTÓW REGIONALNYCH!

  {nomultithumb}

 • Informacja na temat wdrażania LSR

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” w roku 2018 ogłosiło pięć naborów wniosków. Zgodnie z Procedurą wnioski wybrane na poziomie LGD zostały przekazane do dalszej weryfikacji do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zielonej Górze. Na poziomie Departamentu PROW:

  • w ramach naboru nr 1/2018/IRiK w zakresie Przedsięwzięcia 1.3.1. Rozwój obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej podpisano 4 umowy o przyznaniu pomocy, 4 wnioski oczekują na weryfikację;
  • w ramach naboru nr 2/2018/P w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej podpisano 10 umów o przyznaniu pomocy, 2 wnioski zostały wycofane, 11 wniosków oczekuje na weryfikację;
  • w ramach naboru nr 3/2018/R w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej podpisano 3 umowy o przyznaniu pomocy, 3 wnioski oczekują na weryfikację;
  • w ramach naboru nr 4/2018/IT w zakresie Przedsięwzięcia 3.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej podpisano 1 umowę o przyznaniu pomocy;
  • w ramach naboru nr 5/2018/Z w zakresie Przedsięwzięcia 3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków 1 wniosek oczekuje na weryfikację.
 • NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA!

  {nomultithumb}

 • Święto Tradycji Bożonarodzeniowych – ZAPRASZAMY NA WARSZTATY!!!

  {nomultithumb}

   
 • LGD na Targach „Grüne Woche” w Berlinie

  26 stycznia br. wspólnie ze Stowarzyszeniem „Inicjatywa w Kole” oraz piekarnią Państwa Ślawskich z Lipinek Łużyckich wzięliśmy udział w Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie.

  Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce INICJATYWY!

 • Święto Tradycji Bożonarodzeniowych – ZAPRASZAMY NA WARSZTATY!!!

  Tak jak w poprzednich latach nasze Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” będzie organizowało warsztaty bożonarodzeniowe. W tym roku chcemy zaprosić Państwa na warsztaty tworzenie tradycyjnych ozdób świątecznych. Podczas naszych spotkań będzie można usłyszeć o historii obyczajów bożonarodzeniowych, choince oraz ozdobach świątecznych i ich symbolice. Będziemy wspólnie tworzyć ozdoby ze słomy, papieru oraz opłatka.

  W najbliższym tygodniu zapraszamy do:

  • BIECZA (gm. Brody) – 05.12.2018, świetlica wiejska, godz. 16.30,
  • TUPLIC – 06.12.2018, sala OPS, godz. 17.00,
  • NIWICY (gm. Trzebiel) – 07.12.2018, świetlica wiejska, godz. 17.00.
 • LOKALNIE - AKTYWNIE - EKOLOGICZNIE

  W ramach spotkań aktywizujących „Lokalnie – Aktywnie – Ekologicznie” odbyło się 8 warsztatów recyklingowych EKO PLECIONKI. Więcej na temat tego przedsięwzięcia znajdziecie Państwo w zakładce INICJATYWY. Zapraszamy!

 • Zapytanie ofertowe

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

  Wykonanie dzieła – fotografii wyznaczonych obiektów, zgodnie z listą stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego, przeznaczonych na potrzeby realizacji zadania publicznego „ODKRYJ ŁUŻYCE Z LGD" współfinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim.

  Termin realizacji: do 31.08.2018r.

  1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  a)      Nazwę i adres oferenta;

  b)      Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;

  c)      Całkowita wartość oferty;

  d)      Termin ważności oferty.

  2. Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Biura „LGD – Grupa Łużycka” na adres:

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”

  ul. Kopernika 19

  68-300 Lubsko

  e-mail: biuro@grupaluzycka.pl

  3. Termin składania ofert upływa w dniu: 21.08.2018r. o godz. 12.00.

  4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

  1)      Cena usługi 100% - najniższa oferta.

  5. Informacje dodatkowe, uzupełniające:

  -          zamawiający nie odsyła złożonych ofert;

  -          oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane;

  -          zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami;

  -          złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia;

  -          zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

  Do pobrania:

  Zapytanie ofertowe

  Załącznik do zapytania ofertowego

  Formularz ofertowy

 • Święto Tradycji Bożonarodzeniowych za nami!

  W ramach Święta Tradycji Bożonarodzeniowych odbyły się warsztaty pieczenia i zdobienia pierników oraz tworzenia ozdób świątecznych metodą decoupage. Więcej informacji w zakładce INICJATYWY.

 • Zapytanie ofertowe

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

  Wydanie mapy – przygotowanie projektu graficznego oraz druk mapy w ramach zadania publicznego „ODKRYJ ŁUŻYCE Z LGD" współfinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim.

  Format: 88 x 62 cm – składana do 11 x 21 cm.

  Ilość: 5 000 sztuk.

  Papier: 115 g.

  Termin: 01.09. – 30.09.2018r.

  Publikacja z nadanym numerem ISBN.

  1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  a)      Nazwę i adres oferenta;

  b)      Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;

  c)      Całkowita wartość oferty (netto i brutto);

  d)      Termin ważności oferty.

  2. Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Biura „LGD – Grupa Łużycka” na adres:

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”

  ul. Kopernika 19

  68-300 Lubsko

  e-mail: biuro@grupaluzycka.pl

   

  3. Termin składania ofert upływa w dniu: 20.08.2018r. o godz. 12.00.

  4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

  1)      Cena usługi 100% - najniższa oferta.

  5. Informacje dodatkowe, uzupełniające:

  -          zamawiający nie odsyła złożonych ofert;

  -          oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane;

  -          zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami;

  -          złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia;

  -          zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

  Do pobrania:
 • PROJEKT WSPÓŁPRACY - Szlakiem Atrakcyjnego Krajobrazu „15 południka”

  W listopadzie 2013 roku rozpoczęła się realizacja projektu współpracy SZLAKIEM ATRAKCYJNEGO KRAJOBRAZU „15 POŁUDNIKA”  Partnerami projektu są Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” oraz „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło”. Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar dwóch powiatów (krośnieńskiego i żarskiego), w których skład wchodzą następujące gminy: Brody, gmina wiejska Gubin, Lubsko, Jasień, Lipinki Łużyckie, Łęknica, Trzebiel, Tuplice, Krosno Odrzańskie, Maszewo i Bytnica. Głównym celem projektu jest promocja zasobów turystycznych obszaru grup partnerskich poprzez wydanie przewodnika i mini przewodnika turystycznego  oraz utworzenie strony internetowej. Informacje dotyczące realizacji projektu będą zamieszczane w zakładce PROJEKTY STOWARZYSZENIA – Szlak „15 południka”.

 • Konsultacje

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza do zapoznania się z projektami zmian w dokumentach wewnętrznych LGD i do zgłaszania uwag.

  Uwagi do dokumentów prosimy składać osobiście w biurze LGD – Lubsko, ul. Kopernika 19 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@grupaluzycka.pl do dnia 04.10.2018r. do godziny 12.00. Wszelkie uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

  w załączeniu materiały do pobrania

   

  FORMULARZ_ZGASZANIA_UWAG

  LSR na lata 2014-2020_zm.10.2018

  PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW_zm.10.2018

  Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_zm 10.2018

  Tabela zmian LSR_uzasadnienie

  Zał. nr 1 do Procedury_Wniosek o Powierzenie Grantu_WoPG

  Zał. nr 1 do Umowy o Powierzenie Grantu

  Zał. nr 2 do Procedury_WYCOFANIE WNIOSKU_granty

  Zał. nr 3 do Procedury_KARTA OCENY WSTĘPNEJ_granty

  Zał. nr 4 do Procedury_LKW_granty

  Zał. nr 5 do Procedury_KARTA OCENY LKW_granty

  Zał. nr 6 do Procedury_LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH_granty

  Zał. nr 7 do Procedury_LISTA WNIOSKÓW WYBRANYCH_granty

  Zał. nr 7 do WoPG

  Zał. nr 8 do Procedury_LISTA WNIOSKÓW NIEWYBRANYCH_granty

  Zał. nr 9 do Procedury_UMOWA O POWIERZENIE GRANTU_granty

  Zał. nr 10 do Procedury_Wniosek o Rozliczenie Grantu_WoRG

  Zał. nr 11 do WoPG

  Zał. nr 12 do WoPG

 • ARTYSTYCZNE WARSZTATY RECYKLINGOWE - DEKORACJE ŚWIĄTECZNE!

  {nomultithumb}

 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” uprzejmie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
  Termin: 09 października 2018r. (wtorek), godzina 8.30.
  Miejsce: Sala konferencyjna w Baszcie – Lubsko, ul. Kopernika 19.

   

  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
  „LGD – Grupa Łużycka”
  Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia

 • ŚWIĘTO TRADYCJI BOŻONARODZENIOWYCH!

  {nomultithumb}

 • LGD na imprezach plenerowych w regionie - ZAPRASZAMY!

  W najbliższą sobotę (01.09.) w Tucholi Żarskiej (gm. Lubsko) na boisku sportowym odbędzie się Gminne Święto Plonów. Korowód dożynkowy wyruszy o godzinie 13.45. W kolejną sobotę (08.09.) w Wicinie (gm. Jasień) organizowany jest III Plener Archeologiczny. Wydarzenie to objęte jest patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Wiciński korowód rozpocznie się o godzinie 14.00. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji..., nie zabraknie tam również i naszego LGD. Będziemy tam z naszym punktem informacyjno-animacyjnym. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 • Listy wybranych i niewybranych wniosków

  Listy wybranych i niewybranych wniosków w naborze trwającym w dniach 23.09.2013 - 11.10.2013 dotyczące poszczególnych działań dostępne są w zakładce nabory wniosków pod terminem naboru.

 • LGD wsparte przez Województwo Lubuskie w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi!

  LGD wsparte przez Województwo Lubuskie w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi!Udało się – otrzymaliśmy wsparcie na realizację zadania publicznego od Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim pod tytułem „ODKRYJ ŁUŻYCE Z LGD”. W ramach realizacji projektu zostanie wydana mapa zawierająca oznaczenia i opisy miejsc, wydarzeń, osób ważnych historycznie i kulturowo dla 9 gmin członkowskich obszaru LGD. Głównymi celami projektu są popularyzacja historii i kultury regionu – zainteresowanie mieszkańców obszaru LGD historią najbliższą, a także budowanie i utrwalanie poczucia tożsamości lokalnej, wzmocnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także promocja obszaru LGD. Szczegóły dotyczące realizacji naszego projektu będzie można znaleźć w zakładce ODKRYJ ŁUŻYCE Z LGD.

   
 • Publikujemy listy złożonych wniosków

  Listy złożonych wniosków w naborze trwającym w dniach 23.09.2013 - 11.10.2013 dotyczące poszczególnych działań dostępne są w zakładce nabory wniosków pod terminem naboru.

 • „WAKACJE Z LGD” ZA NAMI!

  Wakacje powoli dobiegają końca… i nasza akcja wakacyjna dla dzieci też już za nami. W każdej gminie członkowskiej zawitaliśmy z działaniami  aktywizująco – animacyjnymi. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc przy organizacji oraz aktywny udział! Więcej na temat gdzie i co się działo znajdziecie Państwo w zakładce INICJATYWY.

 • V LUBUSKI KONGRES KOBIET!

  Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego zaprasza na V LUBUSKI KONGRES KOBIET.

  Kongres odbędzie się 12 października 2013 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

  Program Kongresu.

  Udział w Kongresie jest bezpłatny!

  Aby wziąć udział w Kongresie należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny na:

  http://lubuskie.pl/zgloszenie-kongres/

   

 • DOŻYNKI w Lipinkach Łużyckich

  Zapraszamy - LGD też tam będzie!

  Dozynki

  {nomultithumb}

 • Kolejne działania za nami!

  We wrześniu w ramach działania nabywanie umiejętności i aktywizacja odbył się Dziecięcy Turniej Piłkarski oraz Szkolenie „Agroturystyka od A do Z”. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Inicjatywy.

 • Gminne Dożynki w Sękowicach

  Zapraszamy do udziału! My też tam będziemy!

 • Informacja w sprawie wyboru koordynatora projektu

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje o wyborze kandydata na wolne stanowisko pracy: Koordynator projektu współpracy pt. SZLAKIEM ATRAKCYJNEGO KRAJOBRAZU „15 POŁUDNIKA”.W wyniku zakończenia procedury naboru został wybrany Pan Jan Andrukiewicz zamieszkały w Jabłońcu.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pan Jan Andrukiewicz spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował bardzo dobrą znajomość zasad działania lokalnych grup działania. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu projektów i wniosków o środki unijne oraz predyspozycje osobowościowe wskazujące na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku.

  Prezes Stowarzyszenia

  /-/ Helena Miklaszewska

 • Uwaga

  Biuro Stowarzyszenia w dniach od 13.08. do 17.08. br. będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

   

 • "EKO WAKACJE" za nami!

  W sierpniu organizowaliśmy dwa EKO przedsięwzięcia. W sześciu miejscowościach naszego obszaru odbyły się EKO WAKACJE, a 25 sierpnia Artystyczne EKO-LATO w Gębicach. Więcej informacji o tych działaniach można znaleźć w zakładce Inicjatywy, a fotorelacje w Galerii.

 • Uwaga

  Biuro Stowarzyszenia  w dniach od 30 lipca do 03 sierpnia br. będzie czynne w:

  poniedziałek, środa i czwartek w godzinach 8.00 – 15.00

  wtorek w godzinach 8.00 – 16.00

  piątek w godzinach 8.00 – 14.00

 • Szkolenie - zakładanie i prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza na bezpłatne szkolenie, podczas którego zostaną omówione tematy związane z zakładaniem i prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego oraz pokazane dobre praktyki na przykładzie działającej agroturystyki.

  Szkolenie odbędzie się 30 września o godz. 10:00 (czas trwania 5 h) w Gospodarstwie Agroturystycznym „Koziołek Suchodołek w nowej zagrodzie” Suchodół 2 (gm. Brody).

  Liczba miejsc ograniczona: 20 os. Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w szkoleniu pod nr tel. 68 457-61-50 do dnia 20.09.2013r.

 • WAKACJE Z LGD!!!

  Kolejne terminy i miejscowości:

  08.08. – GUZÓW (gm. Jasień) – plac przy świetlicy wiejskiej, godz. 12.00

  09.08. – NOWA ROLA (gm. Tuplice) – plac zabaw, godz. 11.00

  18.08. - GUBIN - Skatepark przy ul. Miodowej, godz. 14:00

  22.08. – ŁĘKNICA – park OKSiR, godz. 12.00

  24.08. – STARA WODA (gm. Lubsko) – plac przy remizie strażackiej, godz. 10.30

  25.08. – SĘKOWICE (gm. Gubin) – plac przy świetlicy wiejskiej, godz. 15.00

  ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

 • INDIAŃSKIE WAKACJE w LIPINKACH ŁUŻYCKICH - ZAPRASZAMY!

   {nomultithumb}

 • EKO WAKACJE - ZAPRASZAMY!

  {nomultithumb}

 • KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU PROW 2014-2020!

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" przypomina, że wszyscy beneficjenci są zobowiązani do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW. Informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w tym zakresie zostały zawarte w ZAKŁADCE - Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (link do strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

 • Spotkania dla rolników!

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza rolników na spotkania informacyjne dotyczące możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

   

  Spotkania odbędą się:

  05.08. godz. 16:00 Trzebiel – sala widowiskowa Urzędu Gminy

  06.08. godz. 16:00  Tuplice – mała sala GOK

  07.08. godz. 16:00  Lipinki Łużyckie – sala posiedzeń Urzędu Gminy

  08.08. godz. 16:00 Lubsko – biuro Stowarzyszenia

  09.08. godz. 16:00 Gubin – sala narad Urzędu Gminy

  12.08. godz. 16:00 Jabłoniec – świetlica wiejska

  13.08. godz. 15:00 Brody – gminna biblioteka publiczna

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 • ZAPRASZAMY NA INDIAŃSKIE WAKACJE!

  {nomultithumb}

 • Konkurs na stanowisko: Koordynator projektu współpracy

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” ogłasza konkurs na stanowisko: Koordynator projektu współpracy pt. SZLAKIEM ATRAKCYJNEGO KRAJOBRAZU „15 POŁUDNIKA”.

 • „Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR (MAT) - projekt współpracy

  W dniu 17 maja 2018 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na projekt współpracy „Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR (MAT),  realizowany w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy  z lokalną grupą działania”  objętego PROW na lata 2014-2020.

 • Zapraszamy na IV Seminarium dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych!

  28.06.2013 o godz. 16.00w biurze Stowarzyszenia „LGD – Grupa Łużycka” ul. Kopernika 19, Lubsko odbędzie się IV Seminarium dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia dotyczące księgowości w NGO.

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

  Prosimy o potwierdzenie udziału do 27.06.2013 telefonicznie - 68 457 61 50 lub na adres mailowy: msredniawa@grupaluzycka.pl.

 • WAKACJE Z LGD – ZAPRASZAMY!!!

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” rusza z wakacyjną akcją dla dzieci. W każdej gminie członkowskiej zawitamy z działaniami aktywizująco – animacyjnymi.

  W przyszłym tygodniu pierwsze spotkania – zapraszamy na INDIAŃSKIE WAKACJE:

  • 16.07. – DATYŃ (gm. Brody) – PLAC ZABAW, godz. 10.30
  • 17.07. – ŻARKI WIELKIE (gm. Trzebiel) – BOISKO SPORTOWE, godz. 10.30.

  Kolejne terminy i miejscowości wkrótce – ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

 • Dzień Dziecka w Tuplicach

  31.05 w Tuplicach Stowarzyszenie „LGD – Grupa Łużycka” było organizatorem Dnia Dziecka. Więcej informacji o tym co się działo znajdziecie Państwo w zakładce Inicjatywy. Zapraszamy!
 • UWAGA – osoby/podmioty, które składały wnioski do „LGD – Grupa Łużycka”

  Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła zmienione formularze umów o przyznanie pomocy w zakresie:

  • Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (wersja 7z)
  • Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (wersja 4 z).
 • Koncert w Brodach

  ZAPRASZAMY NA KONCERT
  31 maja 2013r. w godz. 18.00 - 22.00
  DZIEDZINIEC PAŁACU BRÜHLA W BRODACH
  koncert
  {nomultithumb}

 • WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW!

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  Termin: 27 czerwca 2018r. (środa), godzina 13.30.
  Miejsce: Sala konferencyjna w Baszcie – Lubsko, ul. Kopernika 19.

   

  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
  „LGD – Grupa Łużycka”
  Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia

 • Zapraszamy na IV Święto Produktów Regionalnych!


  {nomultithumb}
 • UWAGA - Ruszył nabór wniosków na Lubuską Odnowę Wsi!!!

  Zarząd Województwa Lubuskiego, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 913), art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r. poz. 2420 ze zm.), w dniu 24.05.2018 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim.
 • IV Święto Produktów Regionalnych

  25.05.2013 już po raz czwarty nasze Stowarzyszenie będzie organizatorem Święta Produktów Regionalnych w Parku Mużakowskim. Celem Święta jest promocja lokalnych inicjatyw, artystów, produktów.
  Wszystkich chętnych, którzy chcieliby zaprezentować swoje wyroby prosimy o kontakt do 16.05.2013 na adres mpozniak@grupaluzycka.pl.
 • Informacja

  W dniu 01 czerwca 2018r. biuro „LGD - Grupa Łużycka” będzie NIECZYNNE - dyżur telefoniczny pod numerem 692 496 981. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 • UWAGA - nowy wniosek o płatność do Małych projektów

  Od 15 maja 2013 r. będzie obowiązywał nowy formularz wniosku o płatność do działania Małe projekty. Wniosek do pobrania w zakładce DOKUMENTY - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ - MAŁE PROJEKTY oraz na stronie www.prow.lubuskie.pl.
 • Święto Produktów Regionalnych za nami!

  26 maja 2018 roku na ŁĄCE przy pawilonie informacyjnym w Parku Mużakowskim w Łęknicy odbyło się Święto Produktów Regionalnych. Nasza impreza była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Więcej informacji na temat naszego Święta można znaleźć w zakładce INICJATYWY.

 • Święto Tradycji Wielkanocnych

  {nomultithumb}
 • DZIĘKUJEMY za Święto Produktów Regionalnych!

  Serdecznie dziękujemy wszystkim WYSTAWCOM, ARTYSTOM, PROWADZĄCYM oraz WARSZTATOWCOM za uświetnienie naszego Święta Produktów Regionalnych.

  Podziękowania kierujemy również do wszystkich ZAANGAŻOWANYCH w organizację naszej imprezy!

 • Uwaga - nowe wnioski!

  Zmieniły się wnioski oraz instrukcja dla działania Małe projekty – aktualne dokumenty znajdują się w zakładce nabory wniosków pod aktualnym terminem.
 • Zapraszamy na Święto Produktów Regionalnych!

  26 maja 2018r. na ŁĄCE przy pawilonie informacyjnym w Parku Mużakowskim w Łęknicy odbędzie się Święto Produktów Regionalnych. Do udziału w naszej imprezie zaprosiliśmy wielu wystawców, którzy na kiermaszu artystycznym oraz jarmarku kulinarnym będą prezentować swoje produkty. Podczas Święta będziemy również zachęcać Państwa do wzięcia udziału w warsztatach i animacjach, a także do odwiedzania naszego punktu promocyjno-informacyjnego. Do zobaczenia w sobotę!Startujemy od godziny 12.00!

 • Uwaga - zmiany w Małych projektach!

  1. Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 wynosi 200 tys. złotych na jednego beneficjenta. W przypadku beneficjenta, który może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej limit ten wynosi 50 tys. złotych na jednego beneficjenta.
  2.  Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 50 tys. złotych.
 • ŚWIĘTO PRODUKTÓW REGIONALNYCH - ZAPRASZAMY!!!

  {nomultithumb}

 • Z głębokim żalem zawiadamiamy

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 stycznia 2013 r.
  zmarł
  Jan Bieniasz
  – Burmistrz Łęknicy, członek Rady Stowarzyszenia

  Rodzinie i wszystkim bliskim Zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek - 1.02.2013,
  o godzinie 14:00
  na cmentarzu komunalnym w Łęknicy


  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”


 • Szukamy koordynatora do realizacji PROJEKTU WSPÓŁPRACY!

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka" poszukuje koordynatora do realizacji PROJEKTU WSPÓŁPRACY objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Zielone Światło. W ramach projektu powstanie przewodnik oraz portal turystyczny obejmujące obszary grup partnerskich.

  Wymagania: doświadczenie w zarządzaniu projektami realizowanymi w ramach środków unijnych (min. 3 projekty).
  Pożądane doświadczenie w realizacji projektów z zakresu turystki.

  Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie w biurze Stowarzyszenia do 8 lutego 2013 r. Szczegółowych informacji udziela Prezes Stowarzyszenia Helena Miklaszewska w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 17.00.

 • Święto Produktów Regionalnych - zgłoszenia wystawców

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza wszystkich chętnych wystawców z obszaru LGD (gm. Brody, gm. Gubin, m. Gubin, gm. Jasień, gm. Lipinki Łużyckie, gm. i m. Lubsko, gm.  Łęknica, gm. Trzebiel oraz gm. Tuplice) do zgłaszania się do udziału w Święcie Produktów Regionalnych, które odbędzie się 26 maja 2018 roku w Parku Mużakowskim w Łęknicy. Zgłoszenia w zakresie kulinarnym oraz artystycznym przyjmujemy w biurze LGD – Lubsko, ul. Kopernika 19 lub telefonicznie pod numerem 68 457 61 50 do dnia 11.05.2018r.

 • Projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?"

  Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?"

  Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu i wypowiedzenia swojego zdania na temat kompetencji komunikacyjnych mieszkańców terenów wiejskich na blogu dostępnym pod adresem www.wiesczyglobalnawioska.pl.

 • Zapytanie o cenę

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Świadczenie usług prawnych w ramach realizacji projektu współpracy „Mobilna aplikacja turystyczna”.

  Zakres:

  Kompleksowa obsługa prawna projektu współpracy „Mobilna aplikacja turystyczna”, w zakresie:

  1. Prawo cywilne,
  2. Prawo pracy,
  3. Prawo administracyjne,

  w tym:

  1) doradztwo z zakresu prawa pracy,

  2) doradztwo i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego,

  3)  doradztwo z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności w sprawach postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej,

  4) reprezentowanie partnerów projektu współpracy przed organami orzekającymi administracji publicznej, sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz innymi podmiotami w przypadku zaistnienia takich potrzeb, w tym prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych w zakresie wynikającym z potrzeb partnerów projektu współpracy oraz ustawy o radcach prawnych,

  5) udział w sporządzaniu, konsultowaniu projektu „Mobilna aplikacja turystyczna” i opiniowaniu umów, porozumień zawieranych przez LGD biorących udział w projekcie oraz innych aktów oraz dokumentów w sprawach należących do kompetencji organów uczestniczących w projekcie,

  6) udzielanie wyjaśnień oraz sporządzanie opinii prawnych w sprawach dotyczących projektu współpracy „Mobilna aplikacja turystyczna”,

  7) wykonywanie innych czynności w zakresie obsługi prawnej związanych z działalnością LGD koordynującej w zakresie wynikającym z potrzeb biorących udział w projekcie współpracy LGD  oraz z ustawy o radcach prawnych.

  W ofercie prosimy o podanie ceny w kwocie netto i brutto, określenie okresu realizacji oraz formy płatności.

  Oferty należy składać do 24.11.2017r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, kuriera bądź też osobiście do biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, ul. Kopernika 19, 68-300 Lubsko, e-mail: biuro@grupaluzycka.pl.

 • Zakończony nabór wniosków!

  W dniu 30 października br. zakończył się nabór wniosków w ramach działań Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Listy złożonych wniosków znajdują się w zakładce nabory wniosków pod terminem naboru.
 • NABORY WNIOSKÓW W LGD ZAKOŃCZONE!

  W dniu dzisiejszym (tj.15.03.2018r.) Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zakończyło nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Nabory trwały od 28 lutego do 15 marca 2018r. Wnioski można było składać w godzinach od 8.00 do 15.00, a w ostatnim dniu naboru, tj. 15.03.2018r. od 8.00 do 13.00 (zgodnie z ogłoszeniami o naborach).

 • Warsztaty z tworzenia gier terenowych!

  W dniu 21 października  w Trzebielu odbyły się warsztaty z tworzenia gier terenowych Questów – Wypraw Odkrywców. Podczas warsztatów uczestnicy poznali  zasady  tworzenia gier oraz wspólnie opracowali Quest pt. „Jak karano przestępców w Trzebielu”.
  W miejscowości zachowały się ruiny szubienicy, stąd pomysł na taką tematykę Wyprawy.
   
  Fragment Wyprawy  "Jak karano przestępców w Trzebielu":
  ...
  Gdy ktoś nasze prawo złamał wyraźnie
  sędzia traktował go niezwykle poważnie.
  Złoczyńca prosto do lochu trafiał
  zakuty w dyby gębą już nie kłapał.

  Już niebawem Quest w całości będzie dostępny na naszej stronie.

  Fotorelacja w zakładce Galeria.

 • ŚWIĘTO TRADYCJI WIELKANOCNYCH – ZAPRASZAMY NA WARSZTATY MALOWANIA PISANEK WOSKIEM PSZCZELIM!!!

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza na warsztaty:

  • 15.03. (czwartek) – Osiek (gm. Lubsko), świetlica wiejska, g. 17.00
  • 16.03. (piątek) – Chlebowo (gm. Gubin), Szkoła Podstawowa, g. 17.00
  • 19.03. (poniedziałek) – Lipinki Łużyckie, sala GOK, g.17.00
  • 20.03. (wtorek) – Łazy (gm. Tuplice), świetlica wiejska, g.17.00
  • 21.03. (środa) – Łęknica, sala OKSiR, g. 17.00
  • 22.03. (czwartek) – Gubin, Galeria „RATUSZ”, g. 17.00
  • 23.03. (piątek) – Datyń (gm. Brody), świetlica wiejska, g. 17.00
  • 26.03. (poniedziałek) – Wicina (gm. Jasień), stacja archeologiczna (nr domu 41), g. 17.00.
  • 27.03. (wtorek) – Jasionów (gm. Trzebiel), świetlica wiejska, g. 17.00.
 • Poszukujemy księgowego!

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" poszukuje osoby na stanowisko księgowy – umowa zlecenie.

  Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w biurze Stowarzyszenia do 30 listopada 2012 r. Szczegółowych informacji udziela Prezes Stowarzyszenia Helena Miklaszewska w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 17.00.
 • DORADZTWO!!!

  W związku trwającymi naborami wniosków, na indywidualne doradztwo w zakresie wypełnionej dokumentacji aplikacyjnejprosimy umawiać się telefonicznie, pod numerem telefonu 68 457 61 50 lub 68 457 61 51.

 • Szukamy partnera do realizacji PROJEKTU WSPÓŁPRACY!

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka" poszukuje partnerów (Lokalnych Grup Działania) do realizacji wspólnego przedsięwzięcia realizowanego w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 • Warsztat refleksyjny - ZAPRASZAMY!

  Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” (LSR). Warsztat stanowi element ewaluacji wewnętrznej, a jego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

  Warsztat odbędzie się 20.02.2018 w godzinach 13.00 – 18.00 w Lubsku w sali konferencyjna w Baszcie (ul. Kopernika 19, Ip.).

  Do udziału w warsztacie zapraszamy Zarząd, Radę, Komisję Rewizyjną, członków LGD, a także mieszkańców oraz podmioty działające na naszym obszarze (organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedsiębiorców). Zapraszamy również przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz sąsiednich Lokalnych Grup Działania.

  Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału do dnia 15.02.2018 – nr tel.: 68 457 61 50.

  Program – do pobrania

 • ANKIETA MONITORUJĄCA - Małe projekty

  Zgodnie z § 5 pkt.3 umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 - Beneficjent zobowiązuje się złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej:
  1) w terminie do dnia 31 stycznia drugiego roku następującego po roku otrzymania płatności ostatecznej (dotyczy osób fizycznych).
  2) najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna (dotyczy osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).
   
  Do pobrania:
  Ankieta monitorująca
  Instrukcja

 • UWAGA – SZKOLENIA!!!

  W związku z naborami wniosków trwającymi od 28 lutego do 15 marca 2018 roku Stowarzyszanie ”LGD – Grupa Łużycka” zaprasza na szkolenia w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

 • Dziecięcy Turniej Piłkarski

  14 września w Lipinkach Łużyckich odbył się Dziecięcy Turniej Piłkarski. Mistrzami została drużyna z Gminy Jasień, a kolejne miejsca wywalczyły SP Trzebiel i SP Górzyn. W turnieju nie było przegranych, zwyciężyła wspólna zabawa i rywalizacja w duchu fair play. Więcej w zakładce inicjatywy oraz galeria – zapraszamy!
 • Limity środków – planowany termin naborów!

  W dniu 29.01.2018r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” (LGD) uzyskała akceptację Zarządu Województwa Lubuskiego (ZWL) w zakresie limitów środków finansowych dla naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach przedsięwzięć:

 • Rozstrzygnięcie konkursu

  31 sierpnia rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą wystawę „Niemieckie – poniemieckie – nasze”. Udział w konkursie wzięło 7 miejscowości, w których był realizowany projekt. Jury miało trudne zadanie - wszystkie wystawy były zgodne z tematem, odzwierciedlały kreatywność i zaangażowanie dzieci i młodzieży. Laureatami konkursu zostały grupy projektowe z: Tucholi Żarskiej, Starosiedla oraz Drzeniowa.

  Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy oraz serdecznie gratulujemy!

  Konkurs był realizowany w ramach projektu „Niemieckie – poniemieckie – nasze” dofinansowanego z Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

 • Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej!

  Przypominamy, że jednym z załączników do WNIOSKU O PŁATNOŚĆ II TRANSZY jest Zaświadczenie o zgłoszeniu i okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym - dokument obowiązkowy tylko w przypadku samozatrudnienia.Zaświadczenie wydawane jest na wniosek płatnika składek (US-7- do pobrania ZUS) przez właściwą dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Terenową Jednostkę Organizacyjną ZUS. W uzasadnieniu wniosku należy wskazać jakie rodzaje ubezpieczeń społecznych mają być wpisane w zaświadczeniu. Zaświadczenie powinno być aktualne na dzień składania wniosku o płatność II transzy.

 • Niemieckie -poniemieckie-nasze

  {nomultithumb}
 • UWAGA Beneficjenci poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej!

  Aktualne wzory dokumentów rozliczeniowych (wersja 3z): wniosek o płatność wraz z instrukcją, sprawozdanie oraz wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 • Rycerskie wakacje

  {nomultithumb}
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków - 15.12.2017!

   

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” uprzejmie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  Termin: 15 grudnia 2017r. (piątek), godzina 12.00.
  Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, ul. Kopernika 19 w Lubsku.


  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
  „LGD – Grupa Łużycka”
  Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia

 • Obchody Jubileuszu Tucholi Żarskiej


 • ŚWIĘTO TRADYCJI BOŻONARODZENIOWYCH - ZAPRASZAMY NA WARSZTATY!!!

  ŚWIĘTO TRADYCJI BOŻONARODZENIOWYCH - ZAPRASZAMY NA WARSZTATY!!!{nomultithumb}

 • Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” uprzejmie zaprasza do udziału wWalnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Stowarzyszenia.
  Termin Zebrania: 17 lipca 2012 r. (wtorek), godzina 900.
  Miejsce Zebrania: Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, Lubsko ul. Kopernika 19.


  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
  „LGD – Grupa Łużycka”
  Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia

   

 • UWAGA – RUSZA EKO KONKURS NA WYKONANIE OZDOBY ŚWIĄTECZNEJ Z SUROWCÓW WTÓRNYCH!!!

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” serdecznie zaprasza do udziału w EKO konkursie z nagrodami w ramach projektu „Segregujesz – nie marnujesz”, który jest finansowany ze środków Stowarzyszenia Ekologicznego EKO – UNIA w ramach konkursu Małe granty dla zrównoważonego rozwoju.

 • Regionalny Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny

  Do 20 lipca 2012 r. Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR” czeka na zgłoszenia do Regionalnego Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych.

   

 • Konsultacje - zmiany w dokumentach wewnętrznych LGD!

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wprowadzeniem Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wprowadza zmiany do "Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” na lata 2014-2020" (LSR na lata 2014-2020) oraz "Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR".

 • Agroturystyczne „Miejsca z klimatem” - konkurs!

   Konkurs wystartował 15 maja 2012 roku, a zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca br.

 • Podstawowe informacje o dofinansowaniach

 • Wyprzedzające finansowanie w małych projektach

  W dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie ustawa z 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2012, poz. 577). Od tego dnia Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji małe projekty.

  Poniżej zamieszczamy załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy oraz nową instrukcję wypełniania wniosku.

  Instrukcja wypełniania wniosku
  ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
   
 • UWAGA – zmiana godzin pracy biura!

  Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • poniedziałek, środa i czwartek: 8.00 – 16.00;
  • wtorek:  8.00 – 17.00;
  • piątek: 8.00 – 15.00.
   
 • Kolejne nabory

  Informujemy, że kolejne nabory wniosków w ramach działań: małe projekty, odnowa i rozwój wsi, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw LGD planuje ogłosić w sierpniu br.
 • Piknik militarny w Jasieniu

  {nomultithumb}

 • Kontrola z Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

  W dniach 15-19.06.2012 w naszym LGD była przeprowadzona kontrola wniosków o płatność za trzy pierwsze kwartały 2011 roku. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Kontroli Programów w Departamencie PROW Urzędu Marszałkowskiego.

  Działalność LGD została oceniona pozytywnie.
 • Uwaga - zmiana wzorów dokumentów!

  W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017r. i dotyczą:
 • Rycerski Dzień Dziecka - Drzeniów

  {nomultithumb}

 • UWAGA – otrzymaliśmy wsparcie w ramach konkursu Małe granty dla zrównoważonego rozwoju!

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” otrzymało wsparcie od Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA w ramach konkursu Małe granty dla zrównoważonego rozwoju na realizację dwóch projektów: „SEGREGUJESZ – NIE MARNUJESZ!” oraz „KROK PO ZDROWIE!”. 

 • Granty z Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego

  Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza piątą edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Listy intencyjne można składać do 29 maja 2012. Więcej informacji na www.fundacja-steczkowskiego.pl
 • Konkurs rozstrzygnięty!

  Konkurs na tekst prasowy o działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” został rozstrzygnięty. Prezentujemy listę Laureatów, którym serdecznie gratulujemy!

 • Dotacja z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

  Z radością informujemy, że nasze Stowarzyszenie już po raz drugi, otrzymało dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt III Święto Produktów Regionalnych. Niemieckim partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie Turmvilla e.V. z Bad Muskau. Kwota dofinansowania projektu 6 000zł.
 • "MAK" - konferencja podsumowująca!

  Jutro (29.09) jedziemy z naszymi MAK-owiczami do Międzyrzecza na konferencję podsumowującą całość warsztatów dziennikarskich. Będzie czas na prezentacje działań warsztatowych, wspomnienia oraz na tak wyczekiwane ponowne spotkanie :)

 • Zapraszamy na konsultacje

  9.05.2012r. w godz. 10-15 zapraszamy na bezpłatne konsultacje z pozyskiwania środków unijnych i krajowych, których udziela pracownik centrum Informacji Unijnej w Zielonej Górze. Konsultacje odbędą się w biurze Stowarzyszenia przy ul. Kopernika 19 w Lubsku.

 • PROW 2014-2020 – zmiany w przepisach!

  Z początkiem września weszły w życie zmiany do przepisów na podstawie których Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020. 

 • Poszukiwani Latarnicy Polski Cyfrowej!

  Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (SMWI) wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (MAC) rozpoczęło realizację największego w Polsce przedsięwzięcia na rzecz edukacji cyfrowej dorosłych Polaków pn. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, w ramach którego działa projekt „Polska Cyfrowa Równych Szans”. MAC pomoże samorządom budować internetowe sieci szerokopasmowe a Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” poprowadzi projekt Latarników Polski Cyfrowej – animatorów wspierających pokolenie 50+ w cyfrowym świecie.

 • JABŁONIOWY ZAWRÓT GŁOWY - 30.09.2017!

   

 • Listy złożonych wniosków

  Listy złożonych wniosków w ramach naboru 19.03-17.04.2012 znajdują się w zakładce Nabory wniosków.
 • UWAGA - 26.09.2017 ostatnim dniem KONKURSU!!!

  Przypominamy, że trwa KONKURS NA TEKST PRASOWY O DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "LGD - GRUPA ŁUŻYCKA".
  Prace konkursowe będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych: 12 – 18 lat oraz 18 +
  NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ BARDZO ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE!!!
  Termin składania prac upływa we wtorek - 26 września 2017 roku o godzinie 16.00.
 • Warsztaty animacji językowej "ZIP-ZAP"

  Uprzejmie informujemy, że na warsztaty animacji językowej "ZIP-ZAP", które odbędą się dn. 19.04.2012 w biurze LGD w Lubsku nie ma już wolnych miejsc.
 • Święto Lasu w Żarach - 23.09.2017!

  Już w najbliższą sobotę (23.09.) w Żarach na stadionie SYRENA odbędzie się Święto Lasu. Nie zabraknie tam również naszego punktu informacyjno-promocyjnego. Więcej szczegółów o atrakcjach Święta można znaleźć w zamieszczonej poniżej ulotce. Zapraszamy do udziału - start godzina 12.00!
   
  do pobrania - ulotka str.1
  do pobrania - ulotka str.2
 • Konkurs grantowy Funduszu Społecznego Notariatu

  Od 16 kwietnia do 15 maja 2012 można składać wnioski na projekty poświęcone walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 33 000 zł. Więcej informacji na www.fundusznotariatu.pl
 • PROGRAM "RÓWNAĆ SZANSE" - spotkanie informacyjne 26.09.2017!

  Równać SzanseStowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Zielonej Góry, Stowarzyszenie Instytut Zachodni z Poznania – operator Programu Równać Szanse – zapraszają fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, biblioteki i grupy nieformalne z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców, na spotkanie informacyjne poświęcone Regionalnemu Konkursowi Równać Szanse 2017.

  Termin: 26 września (wtorek) o godz. 17:30 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu  (Pl. Armii Krajowej 2).

 • Masz głos, masz wybór

  {nomultithumb}
  Rozpoczyna się dziesiąta edycja akcji Masz Głos, Masz Wybór, która zachęca mieszkańców i władze samorządowe do współpracy. W akcji uczestniczą organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, szkoły, biblioteki, domy kultury oraz lokalne media, które we współpracy z władzami gminy lub miasta wykonają zadania związane z problemami ważnymi dla każdej społeczności lokalnej. Do 12 kwietnia na stronie www.maszglos.pl można się zarejestrować do udziału w akcji.
 • UWAGA zmiana Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020!!!

  Od 01.09.2017r. obowiązuje nowa wersja Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Więcej informacji nt. „Księgi wizualizacji…” oraz niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl
   
 • Uwaga! Zmiany w działaniu Małe projekty - refundacja do 80%

  22 marca ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
 • KONKURS na tekst prasowy o działalności LGD – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

  Zapraszamy do udziału w konkursie na tekst prasowy, który będzie promował działalność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”. Konkurs skierowany jest do mieszkańców naszego obszaru, którzy mają minimum 12 lat. Prace konkursowe będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych: 12 – 18 lat oraz 18 +. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe :) Termin składania prac upływa 26 września 2017 roku o godzinie 16.00.

  Szczegóły dotyczące naszego konkursu znajdziecie Państwo w Regulaminie!

  Do pobrania:

  Regulamin konkursu

  Formularz zgłoszeniowy - doc

  Formularz zgłoszeniowy -pdf

 • Dotacja z Muzeum Historii Polski!

  Z radością informujemy, że nasze Stowarzyszenie już po raz drugi, w tym roku jako jedyne w Województwie Lubuskim, otrzymało dofinansowanie z programu Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski. Projekt "Niemieckie-poniemieckie-nasze" to warsztaty historyczne dla dzieci z ośmiu gmin członkowskich. Kwota dofinansowania projektu 8 700 zł.
 • Warsztaty dziennikarskie w ramach "MAK" za nami!

  Trudno w to uwierzyć, ale wyjazdowe warsztaty dziennikarskie, które odbywały się w ramach projektu współpracy międzynarodowej pn. "Młodzieżowa Akademia Komunikacji" dobiegły końca. Podczas warsztatów był czas na pracę i odpoczynek... i co najważniejsze - na znajomości bliższe i dalsze... na przyjaźnie :) Były podsumowania, podziękowania... pojawiały się także smutek i łzy z powodu rozstania.
 • Zapraszamy do galerii

  Zdjęcia z warsztatów wielkanocnych, które odbyły się w Brodach, Kumiałtowicach i Kole można obejrzeć w zakładce galeria.
 • Wesołych Świąt

  {nomultithumb}
 • Warsztaty pieczenia i zdobienia bab wielkanocnych

  {nomultithumb}


 • "Młodzieżowa Akademia Komunikacji" - INFORMACJE!

 • Warsztaty Animacji Językowej

  {nomultithumb}

 • Święto tradycji wielkanocnych

  {nomultithumb} • KONKURS PAMIĘTNIKARSKI dla mieszkańców LUBSKA!

  Przypominamy ze trwa konkurs pamiętnikarski pt. „O Gościach i w Gościach. Oblicza Gościnności”. Konkurs jest organizowany przez Instytut Socjologii UAM w Poznaniu we współpracy z Urzędem Miejskim w Lubsku i skierowany jest do mieszkańców Lubska, którzy ukończyli 16 lat. Konkurs dotyczy przyjmowania gości i odwiedzania innych - tego, jak wygląda to dziś oraz jak się to zmieniało na przestrzeni lat. Nadesłane pamiętniki będą cennym materiałem badawczym, jak również wkładem do poznania lokalnej historii Lubska. Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone (I miejsce - 1000 zł, II miejsce - 750 zł, III miejsce - 500 zł).

 • Zapraszamy na III Seminarium dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych

  28.03.2012 o godz. 16.30w biurze Stowarzyszenia „LGD – Grupa Łużycka” ul. Kopernika 19, Lubsko odbędzie się III Seminarium dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

  Tematy Seminarium:
  • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie: budżet, harmonogram, określanie celów i rezultatów, wskaźniki.
  • Możliwości dofinansowania projektów ze środków krajowych i zagranicznych.
  • Możliwości dofinansowania projektów polsko-niemieckich za środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży – prowadzący Mieczysław Kijewski Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr.
 • UWAGA BENEFICJENCI – KONKURENCYJNY TRYB WYBORU WYKONAWCÓW!!!

  Beneficjenci korzystający ze wsparcia w ramach ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ są zobowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przy realizacji danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym, którego wartość przekracza 20 tys. zł netto (zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy).

 • Ogłoszenie o naborze

  Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa  Łużycka” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

  Pobierz pełną treść ogłoszenia.

 • Księga wizualizacji PROW 2014-2020

  Beneficjenci pomocy w ramach PROW 2014-2020 zobowiązani są do informowania o dofinansowaniu z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

  Zasady rozpowszechniania informacji o otrzymanym wsparciu ze środków UE zostały opisane w „Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Zapraszamy na szkolenie

  20.03. godz. 16.00 Sala Narad Urzędu Gminy Gubin ul. Piastowska 24a szkolenie z działania Małe projekty.
 • KONKURS PAMIĘTNIKARSKI dla mieszkańców LUBSKA!

  Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu we współpracy z Urzędem Miejskim w Lubsku zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie pamiętnikarskim pt. „O Gościach i w Gościach. Oblicza Gościnności”. Konkurs dotyczące przyjmowania gości i odwiedzania innych - tego, jak wygląda to dziś oraz jak się to zmieniało na przestrzeni lat i jest skierowany do osób, które ukończyły 16 lat.

 • Projekcja filmu

  {nomultithumb}Jugów
 • Walne Zebranie Członków!

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  Termin: 30 czerwca 2017r. (piątek), godzina 13.00.
  Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, ul. Kopernika 19 w Lubsku.


  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
  „LGD – Grupa Łużycka”
  Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia

 • Warsztaty Wielkanocne

  {nomultithumb}
 • Planowane nabory wniosków w LGD

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje, iż nabory wniosków w zakresie:

  • Przedsięwzięcie 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – 94 940,00 zł;
  • Przedsięwzięcie 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 480 000,00 zł;
  • Przedsięwzięcie 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy – 75 000,00 zł;
  • Przedsięwzięcie 3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków – 250 000,00 zł

  planowane są na wrzesień 2017 roku. O terminach i szczegółach będziemy informować na bieżąco.

 • Program Liderzy PAFW

  Program Liderzy PAFW zaprasza osoby, które działają na rzecz swojej miejscowości oraz regionu do aplikowania do Programu. Program trwa 12 miesięcy, jest nieodpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 marca br. Więcej informacji na www.liderzy.pl.
 • Święto Ogrodu Różanego w Forst!

  W dniach 23 - 25 czerwca 2017 roku w Forst odbędzie się Święto Ogrodu Różanego.
  do pobrania - PROGRAM

   

 • III Święto Produktów Regionalnych

  26.05.2012 już po raz trzeci nasze Stowarzyszenie będzie organizatorem Święta Produktów Regionalnych w Parku Mużakowskim. Celem Święta jest promocja lokalnych inicjatyw, artystów, produktów. 
  Wszystkich chętnych, którzy chcieliby zaprezentować swoje wyroby prosimy o kontakt z nami do końca marca pod nr. tel. 68 457 61 50 lub e-mail biuro@grupaluzycka.pl
 • Informacja

  W dniu 21 czerwca 2017r. (środa) z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie biuro "LGD - Grupa Łużycka" będzie NIECZYNNE. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 • Artykuł nt projekcji filmu

  Zapraszamy do przeczytania artykułu nt projekcji filmu "Jugów pamięć i  zapomnienie - Historie przesiedlonych kobiet", która odbyła się  24.02. w Tucholi Żarskiej: tucholazarska.npx.pl
 • Planowane nabory wniosków!

  Środki, które nie zostały wykorzystane w ramach naborów wniosków trwających od 18.01.2017 do 06.02.2017 w zakresie:

  • Przedsięwzięcie 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – 94 940,00 zł;
  • Przedsięwzięcie 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 480 000,00 zł;
  • Przedsięwzięcie 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy – 75 000,00 zł;

  zostały przesunięte do kolejnych naborów. Nabory wniosków w ramach tych przedsięwzięć planowane są na wrzesień 2017 roku. O terminach i szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 • Zapraszamy na szkolenia

  14.03. godz. 16.00 Sala Narad Urzędu Gminy Gubin ul. Piastowska 24a Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  20.03. godz. 16.00 Sala Narad Urzędu Gminy Gubin ul. Piastowska 24a Małe projekty
 • Informacja

  W dniu 16 czerwca 2017r. biuro „LGD - Grupa Łużycka” będzie NIECZYNNE - dyżur telefoniczny pod numerem 692 496 981. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 • Program Bank Ambitnej Młodzieży

  Zachęcamy instytucje i organizacje społeczne, które zajmują się pracą na rzecz młodzieży do aplikowania o dofinansowanie projektów do Programu Bank Ambitnej Młodzieży (Fundacja Banku Zachodniego WBK). Wnioski można składać na bieżąco. Obszary wsparcia: rozwój i edukacja, aktywność gospodarcza, obywatelska, społeczna, kultura, historia i dziedzictwo narodowe. Więcej informacji na www.fundacja.bzwbk.pl
 • Święto Produktów Regionalnych za nami!

  Święto za nami27 maja 2017 roku na ŁĄCE przy pawilonie informacyjnym w Parku Mużakowskim w Łęknicy odbyło się Święto Produktów Regionalnych. Nasza impreza była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Więcej informacji na temat naszego Święta można znaleźć w zakładce INICJATYWY.

 • Konkurs grantowy Fundacji Kronenberga

  Od 1.03. do 25.03. będzie trwał konkurs grantowy Fundacji Kronenberga. Obszary wsparcia to edukacja i rozwój lokalny. Więcej informacji na www.kronenberg.org.pl
 • DZIĘKUJEMY za Święto Produktów Regionalnych!

  DziękujemySerdecznie dziękujemy wszystkim WYSTAWCOM, ARTYSTOM, PROWADZĄCYM oraz WARSZTATOWCOM za uświetnienie naszego Święta Produktów Regionalnych.

  Podziękowania kierujemy również do wszystkich ZAANGAŻOWANYCH w organizację naszej imprezy!

 • Zapraszamy na projekcje filmów! • Zapraszamy na Święto Produktów Regionalnych!

  Święto Produktów Regionalnych27 maja 2017 na ŁĄCE przy pawilonie informacyjnym w Parku Mużakowskim w Łęknicy odbędzie się Święto Produktów Regionalnych. Do udziału w naszej imprezie zaprosiliśmy wielu wystawców, którzy na kiermaszu artystycznym oraz jarmarku kulinarnym będą prezentować swoje produkty. Podczas Święta będziemy również zachęcać Państwa do wzięcia udziału w naszych warsztatach i animacjach, a także do odwiedzania naszego punktu promocyjno-informacyjnego. Do zobaczenia w sobotę za tydzień! Startujemy od godziny 12.00!

  Zapraszamy wszystkich serdecznie!!!

 • Konkurs grantowy Fundacji Banku Zachodniego WBK

  Od 20.02 do 14.03.2012 trwa nabór wniosków w ramach Programu grantowego Bank Dziecięcych uśmiechów. Dofinansowanie można uzyskać m.in. na: kursy językowe, muzyczne, komputerowe, wycieczki edukacyjne przeznaczone dla dzieci. Maksymalna wysokość grantu wynosi 10 tyś. zł. Informacje o konkursie na www.fundacja.bzwbk.pl
 • INFORMACJA

  W dniach 2, 4 i 5 maja 2017r. biuro „LGD - Grupa Łużycka” będzie NIECZYNNE - dyżur telefoniczny pod numerem 692 496 981. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 • Relacja z projekcji filmu

  Relacja z projekcji filmu "Jugów pamięć i zapomnienie. Przesiedlenia powojenne w opowieściach kobiet" znajduje się w zakładce Baszta kultur.
 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE!

  {nomultithumb}

  RADOSNYCH I PEŁNYCH SŁOŃCA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
   
  życzą Zarząd "LGD - Grupa Łużycka"
  oraz pracownicy biura
 • Równać szanse

  Do 22.02 można składać diagnozę środowiska lokalnego dot. młodzieży 13-19 lat. Informacje na www.rownacszanse.pl
 • Święto Tradycji Wielkanocnych za nami!

  Na przełomie marca i kwietnia br. organizowaliśmy Święto Tradycji Wielkanocnych. W ramach naszego Święta odbyło się dziewięć warsztatów z tworzenia ozdób świątecznych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce Inicjatywy. Zapraszamy!

 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  Przypominam, że tylko do 13.02 można składać wnioski do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Informacje na www.pozytek.gov.pl
 • ZAPRASZAMY ne Święto Tradycji Wielkanocnych - warsztaty tworzenia ozdób świątecznych!

  {nomultithumb}

 • Zapraszamy na bezpłatne konsultacje

  8.02.2012r. w godz. 10-15 zapraszamy na bezpłatne konsultacje z pozyskiwania środków unijnych i krajowych, których udziela pracownik Centrum Informacji Unijnej w Zielonej Górze. Konsultacje odbędą się w biurze Stowarzyszenia przy ul. Kopernika 19 w Lubsku.
 • Święto Tradycji Wielkanocnych - ZAPRASZAMY NA WARSZTATY!

  W ramach Święta Tradycji Wielkanocnych zapraszamy na WARSZTATY TWORZENIA OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH.
  Pierwsze warsztaty już w tym tygodniu:
  • 29.03.2017 (środa), godzina 17.00 - świetlica wiejska w Bronowicach (gm. Trzebiel);
  • 30.03.2017 (czwartek), godzina 17.00 - świetlica wiejska w Węglinach (gm. Gubin);
  • 31.03.2017 (piątek), godzina 14.00 - świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Gubinie (ul. Gdańska 17).
 • Zapraszamy na projekcję filmu

  {nomultithumb}
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków - 17.03.2017

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” uprzejmie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  Termin: 17 marca 2017r. (piątek), godzina 12.00.
  Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, ul. Kopernika 19 w Lubsku.


  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
  „LGD – Grupa Łużycka”
  Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia

 • Artykuł w Gazecie Polskiej

  Artykuł w Gazecie Polskiej Codziennie z dn. 18.01.2012 nt wydanego przez nasze Stowarzyszenie albumu "Zza Buga nad Nysę Łużycką... Wspomnienia osób przesiedlonych".

  {nomultithumb} • Lista ocenionych wniosków

  Lista ocenionych wniosków w naborze 12.12.2011-10.01.2012 znajduje się w zakładce małe projekty oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
 • Zapytanie ofertowe

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na :

  Przeprowadzenie dziennikarskich warsztatów radiowych w ramach realizacji projektu współpracy „Młodzieżowa Akademia Komunikacji”.

  Liczba uczestników: 129 osób.

  Wiek uczestników: 13-15 lat.

  Termin: 24-29.08.2017r.

  Miejsce: województwo lubuskie – powiat krośnieński (wskazane przez zamawiającego).

  Zapewnienie min. 3 wykładowców z doświadczeniem zawodowym w pracy w rozgłośniach i stacjach radiowych w celu przeprowadzenia warsztatów z podziałem na grupy.

  Zapewnieni min. jednego spotkania w redakcji lokalnego radia dla każdej grupy warsztatowej.

  Zapewnienie koniecznego sprzętu do przeprowadzenia praktycznych działań warsztatowych.

  Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji podobnych projektów edukacyjno-warsztatowych.

   

  1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  a)      Nazwę i adres oferenta;

  b)      Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;

  c)      Całkowita wartość oferty (netto i brutto);

  d)      Termin ważności oferty.

  2. Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Biura „LGD – Grupa Łużycka” na adres:

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, ul. Kopernika 19, 68-300 Lubsko, e-mail: biuro@grupaluzycka.pl

  3. Termin składania ofert upływa w dniu: 17.02.2017r. o godz. 12.00.

  4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

  1)      Cena usługi 60% - najniższa oferta na realizację zapytania ofertowego.

  2)      Doświadczenie w realizacji podobnych projektów edukacyjno-warsztatowych - 40%.

  5. Informacje dodatkowe, uzupełniające:

  -          zamawiający nie odsyła złożonych ofert;

  -          oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane;

  -          zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami;

  -          złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia;

  -          zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

   Złożenie zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu Przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego, a złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie nie obliguje do zawarcia umowy i nie stanowi podstawy roszczeń o zawarcie umowy ani innych roszczeń związanych z udziałem w postępowaniu i przygotowaniem oferty.

   

  Do pobrania:

  - Zapytanie ofertowe

  - Formularz ofertowy

 • Lista wniosków złożonych w naborze 12.12.2011 - 10.01.2012

  L.p.
  Działanie Tytuł operacji Wnioskodawca Wnioskowana kwota dofinansowania
   1. Małe projekty Portal Informacji Turystycznej MEGA.PL – Sławomir Białkowski 7 700,00
   2. Małe projekty „II Rajd Jesienny – Doły Szydłowskie” Aleksander Urbaniak 22 964,55
   3. Małe projekty „Modernizacja agroturystyki – piec chlebowy” Aleksander Urbaniak 21 986,89
   4. Małe projekty Organizacja festynu kulturalno – sportowego Dni Trzebiela 2012 Gmina Trzebiel 9 125,16
   5. Małe projekty Organizacja festynu dożynkowego w Dębince Gmina Trzebiel 3 296,92
   6. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw „Sprzedaż artykułów ekologicznych szansą na ochronę środowiska” Marta Kozłowska 294 710,50

  W ramach działania Odnowa i rozwój wsi oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej nie złożono wniosków.
 • Narzędzia pomocnicze do biznesplanu - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  W związku z kierowanymi do ARiMR pytaniami w zakresie zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2, ARiMR informuje, że w saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz 9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2). ARiMR udostępniła narzędzie pomocnicze (plik.xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z ww. zasadą.

  Do pobrania:

  Narzędzie pomocnicze do biznesplanu_tabele finansowe_premie

  INFORMACJA POMOCNICZA do biznesplanu_premie_06022017

 • Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Wicinie

  13 grudnia br. pracownik naszego Stowarzyszenia przeprowadził spotkanie informacyjne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wicinie odnośnie zasad tworzenia stowarzyszeń oraz sposobów ich funkcjonowania. Inicjatywa była zorganizowana w ramach projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”. W trakcie spotkania dzieciom udało się stworzyć własną fikcyjną organizację o nazwie: „Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska wsi Wicina”, wybrać Zarząd i Komisję Rewizyjnej, stworzyć statut. Fotorelacja ze spotkania znajduje się w zakładce Galeria.

 • Zmiana wzoru formularza umowy

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła zmieniony formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 4z).
   
  Do pobrania:
 • Szkolenie Tworzenie marki produktu lokalnego

  Relacja ze Szkolenia znajduje się w zakładce Inicjatywy, fotorelacja w zakładce Galeria.
 • NABORY WNIOSKÓW ZAKOŃCZONE!

  W dniu 06 lutego 2017 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zakończyło nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Nabory trwały od 18 stycznia 2017r. do 06 lutego 2017r. Wnioski można było składać w godzinach od 8.00 do 15.00, a w ostatnim dniu naboru, tj. 06.02.2017r. od 8.00 do 13.00 (zgodnie z ogłoszeniami o naborach).

 • Ogłaszamy nabór

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka"ogłasza nabór na działania:
  • Małe projekty - limit środków 257 365,57 zł
  • Odnowa i rozwój wsi - limit środków 932 396,00 zł
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - limit środków 344 829,00 zł
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - limit środków 326 483,00 zł

  Nabór będzie trwał w dniach 12.12.2011-10.01.2012

  Wnioski oraz inne dokumenty związane z naborem znajdują się w zakładce nabory wniosków.
 • UWAGA - 06.02.2017 ostatnim dniem naborów!!!

  Przypominamy, że 6 luty 2017 (poniedziałek) jest ostatnim dniem, kiedy można składać wnioski w ramach ogłoszonych naborów.

  Wnioski można składać od godziny 8.00 do 13.00!!!

 • Tworzenie marki produktu lokalnego

   

  Stowarzyszenie „LGD – Grupa Łużycka” zaprasza na bezpłatne szkolenie „Tworzenie marki produktu lokalnego”. Celem szkolenia jest zdobycie i usystematyzowanie wiedzy dot. produktu lokalnego, poznanie dobrych praktyk wykorzystania produktu lokalnego dla rozwoju regionu, wypracowania w oparciu o obszar działania naszego Stowarzyszenia sposobów poszukiwanie i wprowadzania na rynek produktów lokalnych.
  Szkolenie odbędzie się 13.12.2011 w godz. 9-15 w Baszcie w Lubsku, ul. Kopernika 19. Szkolenie Poprowadzi Waldemar Weihs – prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
  Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 9.12.2011 pod nr tel. 68 457 61 50 lub biuro@grupaluzycka.pl

   

 • UWAGA - zmiana godzin pracy biura

  W trakcie trwania naborów wniosków biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00.
   
  Przypominany, że wnioski można składać w godzinach od 8.00 do 15.00, a w ostatnim dniu naboru, tj. 06.02.2017r. od 8.00 do 13.00.
 • Relacja ze Spotkania z Judaizmem

  Relacja ze Spotkania z Judaizmem (25-26.11.2011) znajduje się w zakładce Baszta kultur, fotorelacja w zakładce Galeria.
 • UWAGA – NABORY WNIOSKÓW!!!

  Przypominamy, że w okresie od 18.01.2017 do 06.02.2017 będą trwały nabory wniosków:

  • NABÓR nr 1/2017/IRiK – w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej;
  • NABÓR nr 2/2017/P – w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej;
  • NABÓR nr 3/2017/R – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej;
  • NABÓR nr 4/2017/U – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy;
  • NABÓR nr 5/2017/IT – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej.

  Ogłoszenia oraz szczegóły dotyczące poszczególnych naborów wniosków znajdują się w zamieszczonych poniżej informacjach (każdy nabór oddzielnie) oraz w zakładkach (po prawej stronie) przypisanych do poszczególnych naborów.

 • Kraina Łużyckiego Południka - Jasień

  Zapraszamy do obejrzenia filmu  promocyjnego o Jasieniu: www.jasien.com.pl
 • DODATKOWE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

  Informacje dodatkowe dotyczące naborów wniosków dostępne są w zakładce INFORMACJE DODATKOWE(prawa strona - niebieskie tło).

 • Zza Buga nad Nysę Łużycką

  Z radością informujemy, że nasze Stowarzyszenie wydało album "Zza Buga nad Nysę Łużycką - wspomnienia osób przesiedlonych", będący zbiorem wspomnień, fotografii i pamiątek osób przesiedlonych na teren gm. Lipinki Łużyckie. 8.11.2011 w GOK w Lipinkach odbyła się prezentacja albumu. Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są w zakładce Galeria. Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce Projekty Stowarzyszenia.
  {nomultithumb}

 • DORADZTWO

  Informacji dotyczących aplikowania o środki w ramach ogłoszonych naborów udziela Marlena Wiśniewska pod numerem telefonu 68 457 61 51 oraz bezpośrednio w biurze LGD.

  Na indywidualne doradztwo dotyczące wypełniania dokumentacji aplikacyjnej prosimy umawiać się telefonicznie.

 • Zapowiedź naborów

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" informuje, że w dn. 12.12.2011-10.01.2012 będzie trwał nabór wniosków w ramach działań:
  • Małe projekty - limit środków 257 365,57 zł
  • Odnowa i rozwój wsi - limit środków 932 396,00 zł
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - limit środków 344 829,00 zł
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - limit środków 326 483,00 zł

  Wnioski oraz inne dokumenty związane z naborem znajdują się w zakładce nabory wniosków.
 • INFORMACJA

  Szanowni Państwo, informujemy, że otrzymaliśmy zgodę na ogłoszenie naborów Wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

  • 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej,
  • 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej,
  • 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej,
  • 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy,
  • 3.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej.

   Termin naborów: 18.01. – 06.02.2017r.

  Ogłoszenia oraz szczegóły dotyczące poszczególnych naborów wniosków pojawią się wkrótce na naszej stronie.

   
 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE!

  {nomultithumb}

   
 • Seminarium dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych


  Zdjęcia z II Seminarium dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które odbyło się 29.09 w biurze LGD dostępne są w zakładce Galeria.
 • Informacja

  W dniu 23.12.2016 r. (piątek) biuro Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania-Grupa Łużycka" będzie czynne do godz. 12.00.
  Za utrudnienia przepraszamy.
 • Festiwal Kultur Dawnych w Wicinie

  Fotorelacja z II Festiwalu Kultur Dawnych w Wicinie dostępna w zakładce Galeria.
 • Zmiany LSR zatwierdzone

  9 grudnia br. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zatwierdziło zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulaminie Rady. Zmienione dokumenty dostępne są w zakładce DOKUMENTY – LSR 2014-2020. Teraz czekamy na akceptację powyższych zmian przez Zarząd Województwa.

 • Nabory zakończone

  5.10.2011 zakończyliśmy nabory wniosków. Więcej informacji w zakładce Nabory wniosków.
 • Święto Tradycji Bożonarodzeniowych - Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych!

  Plakat

  {nomultithumb}

 • II Seminarium dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Klubów Sportowych, innych Stowarzyszeń i Fundacji oraz przedstawicieli grup nieformalnych działających na naszym terenie na:

  II Seminarium dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

  Spotkanie odbędzie się 29.09.2011r. o godz. 16.30 w Lubsku przy ul. Kopernika 19 (Baszta Pachołków Miejskich). 

  Podczas seminarium zostaną omówione kwestie dotyczące zakładania organizacji pozarządowych, prawnych form ich działania oraz dostępnych obecnie funduszy.

 • II Festiwal Kultur Dawnych w Wicinie


 • Debata nad Strategią

  5 listopada br. w  sali  posiedzeń lubskiego ratusza, Zarząd Stowarzyszenia ”Grupa Łużycka” wespół z wójtami i burmistrzami debatował nad priorytetowymi projektami, które w pierwszej kolejności mogą mieć szansę realizacji na obszarze Lokalnej Grupy Działania. Przedmiotem debaty były projekty związane z „Odnową Wsi”.

 • Uwaga - zmiana numeru rachunku bankowego

  Informujemy, że uległ zmianie numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania  - Grupa Łużycka".
  Nowy numer rachunku bankowego: 52 1090 1564 0000 0001 3366 9794.
 • Akcja promująca

  Zdjęcia z akcji promującej naszą LGD dostępne są w zakładce galeria.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków - 9.12.2016

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” uprzejmie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  Termin: 09 grudnia 2016r. (piątek), godzina 12.00.
  Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, ul. Kopernika 19 w Lubsku.


  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
  „LGD – Grupa Łużycka”
  Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia

 • Fotorelacje

  Fotorelacje z wyjazdu zespołu "Osieczanie" na Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim w dn. 29-31.07.2011 oraz Łęknickiego Jarmarku Historycznego dn. 3.09.2011 dostępne są w zakładce galeria.

  Działania były realizowane w ramach małych projektów.
 • Konsultacje - zmiany w LSR oraz Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR!

  Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” przedstawia zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 wraz z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

  Prosimy o zgłaszanie uwag / opinii (na załączonym formularzu) osobiście w biurze LGD lub drogą elektroniczną na adres: biuro@grupaluzycka.pl do dnia 5 grudnia 2016r. do godziny 12.00.

  Uwagi / opinie zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Informacja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PROW - WAŻNE!

  Prosimy o zapoznanie się z informacją przygotowaną przez Wydział Autoryzacji Płatności Departamentu PROW w Zielonej Górze dotyczącą prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013.

  Informacja dla beneficjentów

 • Informacja o wynikach konkursu na stanowisko: Główny księgowy

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko Główny księgowy jedna osoba złożyła dokumenty aplikacyjne.

  W wyniku przeprowadzanego postępowania konkursowego Zarząd podjął decyzję o zatrudnieniu Pani Katarzyny Romanow.

  Pani Katarzyna Romanow spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do pracy na stanowisku Główny księgowy.

 • Święto mostu

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –Grupa Łużycka” zaprasza do wioski rycerskiej oraz na pokaz baniek mydlanych.
  10 września, Siedlec – start godz. 15.00

  Plakat
 • Informacje w zakresie aplikowania o środki

  Informacje dotyczące możliwości aplikowania o środki w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej oraz budowy i przebudowy infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej można uzyskać pod numerem telefonu 68 457 61 51 oraz bezpośrednio w biurze LGD.

 • Łęknicki Jarmark Historyczny

 • SPOTKANIA INFORMACYJNE – WSPARCIE NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków na wsparcie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych.

 • Najlepsza nalewka ziołowa

  Laureaci konkursu "Najlepsza nalewka ziołowa":

  I Roman Janczewski
  II Jadwiga Seroka
  III Ewelina Makarewicz

  Gratulujemy!
 • SPOTKANIA INFORMACYJNE – WSPARCIE NA BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ

  W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków na Budowę, przebudowę infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznejw ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych.

 • Sielsko-Zielsko w Zasiekach - fotorelacja

  Zdjęcia z Festynu Dożynkowego pod hasłem "Sielsko - Zielsko" w Zasiekach dostępne w Galerii
 • Szkolenie dla lubuskich LGD

  W dniach 28-29.10.2016r. nasi pracownicy wzięli udział w szkoleniu dla przedstawicieli lubuskich Lokalnych Grup Działania , którego tematem było „Skuteczne zarządzanie Lokalną Grupą Działania w okresie programowania 2014-2023”.

  Podczas szkolenia, Pani Anna Mówińska (prowadząca), szczegółowo omówiła zagadnienia z zakresu zarządzania procesem wdrażania LSR. Wiele uwagi poświęciliśmy roli i zadaniom organów LGD, szczególnie pod kątem organizacji naborów oraz oceny zgodności z Programem i kryteriami wyboru. W szkoleniu uczestniczyła również reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 • Festyn Dożynkowy Sielsko-Zielsko w Zasiekach

  Sołectwo Zasieki oraz "LGD-Grupa Łużycka" serdecznie zapraszają 20.08.2011 na Festyn Dożynkowy Sielsko-Zielsko w Zasiekach. Początek imprezy godz. 15.00.

  W programie występy zespołów Osieczanie, Tupliczanki, mecz piłki siatkowej, rozstrzygnięcie konkursu "najlepsza nalewka ziołowa", zabawa taneczna.
 • Wyjaśnienia ARiMR w zakresie aplikowania o środki

  Poniżej zamieszczamy wyjaśnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie aplikowania o środki w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   

  ARiMR-pytania i odpowiedzi 1.pdf

  ARiMR-pytania i odpowiedzi 2.pdf

  ARiMR-pytania i odpowiedzi 3.pdf

  ARiMR-pytania i odpowiedzi 4.pdf

  ARiMR-pytania i odpowiedzi 5.pdf

  ARiMR-pytania i odpowiedzi 6.pdf

   

 • Przyniesione z lasu

  Laureaci konkursu ekologicznego "Przyniesione z lasu":

  I Kacper Jaros, Ewa Nesterowicz
  II Hubert Wójcik, Karolina Dwornicka
  III Roksana Maćków, Dominik Kołodziejski

  Gratulujemy!
   
 • Informacja o wynikach konkursu na stanowisko: Główny specjalista ds. projektów i rozwoju

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko Główny specjalista ds. projektów i rozwoju jedna osoba złożyła dokumenty aplikacyjne.

  W wyniku przeprowadzanego postępowania konkursowego Zarząd podjął decyzję o zatrudnieniu Pani Marleny Wiśniewskiej.

  Pani Marlena Wiśniewska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do pracy na stanowisku Główny specjalista ds. projektów i rozwoju.

   

 • Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży

  W dniach 7.08-13.08.2011 odbyło się polsko-niemieckie spotkanie młodzieży "Mużakowski Duathlon". Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Turmvilla e.V. oraz "LGD-Grupa Łużycka". Spotkanie było współfinansowane ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce Inicjatywy. Zdjęcia ze spotkania dostępne są w zakładce Galeria.
 • Konkurs na stanowisko: Główny księgowy

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” ogłasza konkurs na stanowisko: Główny księgowy.

 • EKO-lato w Sękowicach - fotorelacja

  Zdjęcia z Dożynek wiejskich pod hasłem "Eko-lato" w Sękowicach dostępne w Galerii.
 • Informacja

  W dniu 28 października br. (piątek), z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie w zakresie wdrażania LSR, biuro Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Spotkania informacyjne

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" zaprasza na spotkania informacyjne wszystkich chętnych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach następujących działań:
 • Prace nad aktualizacją LSR

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” prowadzi prace nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Konieczność dokonania  zmian wynika z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  oraz nowych wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zaktualizowane dokumenty zostaną przedstawione do konsultacji w późniejszym terminie.

 • EKO - lato w Sękowicach

  {nomultithumb}
 • Konkurs na stanowisko: Główny specjalista ds. projektów i rozwoju

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” ogłasza konkurs na stanowisko: Główny specjalista ds. projektów i rozwoju.

 • Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014–2020

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” pierwsze nabory wniosków będzie ogłaszało w zakresie realizacji:

 • Spotkanie z judaizmem – w poszukiwaniu nowych inspiracji

  29 lipca w Wicinie odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu poznawania innych kultur „Spotkanie z judaizmem – w poszukiwaniu nowych inspiracji”. Organizatorami spotkania była Fundacja Prołużycka oraz Młodzieżowy klub Beit Lubica.

  Zdjęcia ze spotkania dostępne są w zakładce galeria.
 • Założenia LSR na lata 2014-2020 oraz działalność LGD

  20 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” podpisało „Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Na realizację LSR otrzymaliśmy wsparcie w wysokości:

 • Biesiada w Brodach

  Zapraszamy na Biesiadę w Brodach. 16.07.2011. Szczegóły na plakacie.

 • Szkolenie dot. zasad realizacji operacji w ramach LSR – Zielona Góra

  22 września 2016r. pracownicy naszego Stowarzyszenia wzięli udział w szkoleniu „Zasady realizacji operacji w ramach LSR na lata 2014-2020”. Prowadząca - Pani Anna Mówińska szczegółowo przedstawiła zasady przyznawania pomocy w ramach LSR, z naciskiem na zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Omówione zostały również obowiązki LGD wynikające z przepisów i umowy ramowej. Na zakończenie był czas na dyskusję i analizę indywidualnych przypadków. Szkolenie zostało zorganizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 • Jagodowe Święto - fotorelacja

   Fotorelacja z "Jagodowego Święta" dostępna jest w zakładce galeria.
 • Jagodowe Smaki

  Laureaci konkursu "Jagodowe smaki". Gratulujemy!

  I Lilla Jeziorska
  II Anna Jagła
  III Lilla Jeziorska
  IV Aneta Gulej
  V Grażyna Kasperska
  VI Stanisława Bieńko

 • UWAGA – zmiana wzorów dokumentów!

  W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2016 poz. 1390) informujemy, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy (wersje 2z):

 • Jagodowe Święto

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" zaprasza na JAGODOWE ŚWIĘTO

  Drzeniów (gm. Tuplice) – 9 lipca 2011 r.

  Szczegóły na plakacie.

  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" zapraszają mieszkańców gminy Tuplice do udziału w konkursie kulinarnym „JAGODOWE SMAKI”.

  Regulamin konkursu

 • Spotkanie koordynatorów projektów współpracy - Świebodzin

  8 września 2016r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD BRAMA LUBUSKA odbyło się spotkanie koordynatorów planowanego do realizacji projektu współpracy międzynarodowej „Młodzieżowa Akademia Komunikacji”. Partnerzy projektu omówili zapisy umowy partnerskiej, regulamin Konkursu „Mam talent dziennikarski” oraz wstępne założenia budżetu. Po spotkaniu w zakresie MAK-u podjęto także rozmowy w zakresie drugiego projektu współpracy „PolskieTrasy.pl”. Koordynator główny przedstawił m.in. cele i główne założenia projektu.

 • Nabory wniosków

  Informujemy, że nabory wniosków w ramach działań: małe projekty, odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej zostaną ogłoszone w I połowie września br.
 • Szkolenie dot. oceny biznesplanu - Poznań

  Dnia 02.09.2016r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się szkolenie z zakresu oceny zasadności ekonomicznej operacji na podstawie biznesplanu w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego”.  Szkolenie prowadziła Pani Marzena Cieślak, reprezentująca Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy wszystkich Lokalnych Grup Działania oraz Urzędów Marszałkowskich z województw: lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

 • Dzień Młodego Lidera

  Zdjęcia z Dnia Młodego Lidera w ramach Dni Trzebiela 18.06.2011dostępne są w zakładce  GALERIA
 • Wzory dokumentów

  ARiMR udostępniła wzory dokumentów związanych z aplikowaniem o środki w zakresie poszczególnych działań:

  • na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  • na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Zapraszamy do zapoznawania się z treścią wzorów dokumentów, które dostępne są w zakładce WZORY DOKUMENTÓW (pod LEGISLACJA LEADER 2014-2020).

  Spotkania informacyjne w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy będą odbywały się we wszystkich gminach członkowskich po odbyciu przez naszych pracowników szkolenia przygotowującego do udzielania doradztwa w powyższym zakresie.

  O planowanych terminach i miejscach spotkań będziemy informować Państwa na bieżąco.

 • Konkurs "Piękna Wieś Lubuska 2011"

  Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.lubuskie.ksow.pl.
  Dodatkowo informacji udziela pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Pani Joanna Pilecka, tel. 068 456 53 68
 • GMINNE DOŻYNKI W SĘKOWICACH - ZAPRASZAMY!

  14 sierpnia zapraszamy wszystkich do Sękowic (gm. Gubin) na GMINNE DOŻYNKI. Oficjalne rozpoczęcie planowane jest na godzinę 14.00. Organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji.

  My również tam będziemy - czekamy na Państwa w naszym punkcie informacyjno-promocyjnym, gdzie będziemy opowiadać o naszym Stowarzyszeniu, naszych działaniach, głównych założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-202, a także o możliwości uzyskania dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć w ramach PROW 2014-2020. Dożynki będą odbywały się na placu przy świetlicy wiejskiej.

  Serdecznie zapraszamy!

  {nomultithumb}

 • Dzień Młodego Lidera - Trzebiel

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" zaprasza na "Dzień Młodego Lidera"

  Trzebiel - 18 czerwca 2011 r.

  Szczegóły na plakacie.
 • PRZEDSIONEK RAJU - ZAPRASZAMY!

  {nomultithumb}

 • Poszukujemy księgowego

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" poszukuje osoby na stanowisko księgowy - 1/2 etatu.
 • Zmiana LSR zatwierdzona

  18 lipca br. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zatwierdziło zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Konieczność wprowadzenia zmian wynikała  z obniżonej kwoty pomocy, którą przyznano nam na realizację zadań wynikających z LSR. Zmieniona Lokalna Strategia Rozwoju wraz z uchwałą w sprawie zatwierdzenia zmian dostępna jest w zakładce DOKUMENTY – LSR 2014-2020.

 • Nocny Rajd Rowerowy

  KLUB ROWEROWY
  zaprasza na
  ROWEROWY
  RAJD NOCNY PAMIĘCI ANDRZEJA ŁOSIA


  LUBSKO
  Sobota 18 czerwca 2011

  Rozpoczęcie pod Basztą Pachołków
  o godz. 21.30


  Wpisowe od uczestnika: 10 zł -płatne w sklepie Wanpol ul. Reja 20, Lubsko (pod filarami) lub w Szkole Podstawowej w Wicinie.
  Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest opłacenie wpisowego, podanie danych do ubezpieczenia, posiadanie sprawnego roweru łącznie z oświetleniem, a osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej wskazanej w oświadczeniu prawnego opiekuna (rodzica) z ważną kartą rowerową.
  Wpisowe obejmuje: ubezpieczenie, niespodzianki na trasie, gadżet rajdowy i inne.

  Pytania i zapisy: 509672483, sdemolka@o2.pl

  Sponsorzy/Współorganizatorzy:

  Centrum Rowerowe LIDBERG Lubsko, ul. Przemysłowa 16A
  Sklep Wielobranżowy (zabawki) Leszek Przestrzelski, Lubsko ul. Reja 10,
  Fundacja Prołużycka w Wicinie, Youth Club Beit Lubica,
  „LGD -Grupa Łużycka”, Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka

  Życie bez roweru powoduje raka i choroby serca!

 • Władze LGD

  18 lipca br. podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zostały przeprowadzone wybory władz naszego Stowarzyszenia. Składy osobowe Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej dostępne są w zakładce O STOWARZYSZENIU.

  Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!

 • Podziękowania

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” serdecznie dziękuje wszystkim Wystawcom, Uczestnikom, Zespołom za udział w II Święcie Produktów Regionalnych. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich zaangażowanych w organizację imprezy.
  Mamy nadzieję, że Państwa obecność oraz wspólnie odniesiony sukces sprawi, że Święto Produktów Regionalnych stanie się naszą coroczną tradycją.

 • WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 18.07.2016!

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  Termin: 18 lipca 2016r. (poniedziałek), godzina 10.00.
  Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, ul. Kopernika 19 w Lubsku.


  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
  „LGD – Grupa Łużycka”
  Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia

 • Rozstrzygnięcie naboru

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje o wyborze najlepszego kandydata na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. funduszy unijnych. W wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana Pani Marta Smyk zamieszkała w Tucholi Żarskiej.
 • UWAGA - ZMIANY W LSR!

  W wyniku obniżenia wnioskowanej kwoty pomocy na realizację LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenie "LGD - Grupa Łużycka" zobowiązane jest do dostosowania LSR do wysokości otrzymanych środków (§ 10 pkt 5 Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność).

  W związku z powyższym przedkładamy do konsultacji zmiany w LSR (zgodnie z tabelą zmian).

  Prosimy o zgłaszanie uwag / opinii, osobiście w biurze LGD lub drogą elektroniczną na adres: biuro@grupaluzycka.pl do dnia 14 lipca 2016r. do godziny 15.00.

   

  Do pobrania:

  LSR 201402020 - projekt zmian

  Załącznik nr 5 plan komunikacji - projekt zmian

  Tabela zmian

  Formularz zgłaszania uwag

 • Informacja ws. naboru na wolne stanowisko pracy

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" informuje, iż w ramach ogłoszenia na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. funduszy unijnychwpłynęło 14 ofert, w tym jedna po terminie wskazanym w treści ogłoszenia.

  Do II etapu zostali zakwalifikowani wymienieni kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy z dnia: 12.04.2011r.
 • BIESIADA W BRODACH!

  {nomultithumb}

 • Tradycje wielkanocne

  15 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu odbyło się wręczenie nagród w Konkursie organizowanym przez MGOK w Jasieniu oraz nasze Stowarzyszenie na najpiękniejszą babę, plamę oraz pisankę wielkanocną. Laureatom serdecznie gratulujemy!!! Lista laureatów.
  Zdjęcia z wręczenia nagród znajdują się w zakładce galeria
 • WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 30.06.2016!!!

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  Termin: 30 czerwca 2016r. (czwartek), godzina 10.00.
  Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, ul. Kopernika 19 w Lubsku.

  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „LGD – Grupa Łużycka”
  Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia

 • Polska Wiosna!

  Organizacja Turmvilla z Bad Muskau zaprasza na święto polskiej kuchni, kultury, języka - Polska Wiosna!

  Plakat wraz z programem Polskiej Wiosny.

 • Dokumenty związane z realizacja LSR

  Już wcześniej informowaliśmy Państwa o otrzymanym wsparciu w ramach PROW 2014-2020 oraz podpisaniu umowy ramowej na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Wszystkie dokumenty związane z realizacją powyższej umowy oraz zadań wynikających z naszej LSR są dostępne w zakładce DOKUMENTY – LSR 2014-2020. Regulamin organu decyzyjnego LGD, czyli Rady Stowarzyszenia, która będzie odpowiadała za ocenę oraz wybór operacji, można znaleźć w zakładce O STOWARZYSZENIU – RADA STOWARZYSZENIA.

  O szczegółach związanych z organizacją szkoleń, ogłaszaniem naborów wniosków oraz realizacją LSR będziemy Państwa informować na bieżąco.

 • Konkurs na stanowisko: Specjalisty ds. funduszy unijnych

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalisty ds. funduszy unijnych w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”
 • Konferencja LeaderFEST 2016

  W dniach 7 – 10 czerwca w Karlovej Studance odbywała się konferencja LeaderFEST 2016. Nasze LGD było reprezentowane przez przedstawicieli Zarządu – Prezesa Helenę Miklaszewską oraz Joannę Nesterowicz. Podczas konferencji odbyło się także spotkanie 10 Lokalnych Grup Działania (4 LGD z woj. zachodniopomorskiego, 4 LGD z woj. lubuskiego, 2 LGD z Czech), które planują realizację międzynarodowego projektu współpracy MAK (Młodzieżowa Akademia Komunikacji). Celem tego spotkania było omówienie szczegółów projektu, a także ustalenie zakresu obowiązków dla poszczególnych partnerów projektu.

 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” uprzejmie zaprasza do udziału w nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
  Termin Zebrania: 19 kwietnia 2011r. (wtorek), godzina 9.30
  Miejsce Walnego Zebrania Członków: Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, Lubsko ul. Kopernika 19 (baszta).
  Przedmiotem Zebrania będzie: podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w sprawie zmian w limicie środków.
 • Szkolenie w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie

  W dniach 6 – 8 czerwca br. krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego organizował dla Lokalnych Grup Działania szkolenie „Organizacja pracy i komunikacja w procesie wdrażania LSR”. Z naszego LGD w szkoleniu uczestniczyła dyrektor biura – Magdalena Poźniak. W ramach realizacji programu uczestnicy zapoznani zostali z wyzwaniami, jakie wynikają ze strategii „Europa 2020”, podstawowymi zasadami funkcjonowania LGD i realizacji LSR, organizacji pracy w procesie zarządzania, podstawami komunikacji społecznej oraz interpersonalnej, a także z zasadami organizacji procesu realizacji planu komunikacyjnego LGD. W programie szkolenia, obok wykładów, przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe z zakresu identyfikacji potencjału członków LGD, komunikacji społecznej i interpersonalnej, a także z redagowania komunikatów prasowych i redagowania informacji na strony internetowe. W krakowskim oddziale CDR gościliśmy po raz drugi. Pierwsze szkolenie odbywało się w kwietniu (19 – 21.04) i dotyczyło ochrony danych osobowych i zarządzania bazami danych.

 • Bezpłatne konsultacje

  Dnia 13.04.2011r. w godz. 10-15 Stowarzyszenie "LGD - Grupa Łużycka" zaprasza na bezpłatne konsultacje w sprawie pozyskiwania środków unijnych, które poprowadzi pracownik Centrum Informacji Unijnej w Zielonej Górze. Z konsultacji mogą skorzystać mi.in. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i prawne, przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem środków z Unii Europejskiej. Konsultacje odbędą się w biurze Stowarzyszenia przy ul. Kopernika 19 w Lubsku.
 • Spotkanie LGD oraz UM

  3 czerwca 2016 w Świebodzinie odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich  Lokalnych Grup Działania woj. lubuskiego z Dyrekcją i Pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Tematem spotkania było przede wszystkim przygotowanie LGD do sprawnego i skutecznego wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w nowej perspektywie Leader 2014-2020.

 • Gmina Jasień - konkurs wielkanocny

  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu oraz Stowarzyszenie "LGD - Grupa Łużycka" ogłaszają konkursu dla mieszkańców gminy Jasień na tradycyjną babę, palmę oraz pisankę wielkanocną. Czekają atrakcyjne nagrody.
  Regulamin konkursu.
 • Podpisanie umowy na realizację LSR!

  Z ogromną radością informujemy,  że 20 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze została przez nas podpisana „Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Na wdrażanie LSR otrzymaliśmy środki w wysokości 7 600 000,00 zł. Pierwsze nabory wniosków planowane są na IV kwartał 2016 roku. O szczegółach związanych z realizacją zadań w ramach LSR będziemy Państwa informować na bieżąco.

 • Wielkanocne warsztaty

  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu oraz Stowarzyszenie "LGD - Grupa Łużycka" zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na bezpłatne warsztaty nawiązujące do tradycji wielkanocnych.

  Terminy warsztatów:
  • pisanka wielkanocna 8.04.2011 godz. 15.00
  • palma wielkanocna 29.03.2011 godz. 13.00
  • baba wielkanocna 7.04.2011 godz. 11.00 (gimnazjum), godz. 13.00 (dorośli)

  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA Zapisy uczestników prowadzi M-GOK w Jasieniu
  tel. kontaktowy 68 3710740; 68 4579831
 • DZIĘKUJEMY za VII Święto Produktów Regionalnych!

  Zarząd Stowarzyszenia „LGD – Grupa Łużycka” serdecznie dziękuje wszystkim WYSTAWCOM, ARTYSTOM oraz WARSZTATOWCOM za uświetnienie naszego VII Święta Produktów Regionalnych.

  Podziękowania kierujemy również do wszystkich ZAANGAŻOWANYCH w organizację naszej imprezy!

  {nomultithumb}

 • Spotkanie informacyjne

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" zaprasza wszystkich chętnych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania Małe projekty na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17.03.2011 o godz. 16.00 w w Lipinkach Łużyckich w budynku Urzędu Gminy.
 • Zapraszamy na VII Święto Produktów Regionalnych!

  28 maja 2016r. na SZKÓŁCE w Parku Mużakowskim w Łęknicy odbędzie się VII Święto Produktów Regionalnych. Nasza impreza odbywa się w ramach Święta Parku Mużakowskiego. Do udziału zaprosiliśmy wielu wystawców, którzy na kiermaszu artystycznym oraz jarmarku kulinarnym będą prezentować swoje produkty. Podczas święta będziemy również zachęcać Państwa  do wzięcia udziału w naszych warsztatach i animacjach, a także do odwiedzania naszego punktu promocyjno-informacyjnego. W naszym Punkcie będzie można poznać szczegóły na temat głównych założeń LSR na lata 2014-2020, a także dowiedzieć się o inicjatywach podejmowanych przez naszą Grupę.

  Do zobaczenia w najbliższą sobotę!

  Startujemy od godziny 12.00!

  Zapraszamy wszystkich serdecznie!!!

  Pobierz Plakat Święta Parku 2016

  {nomultithumb}

 • Walne Zebranie

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” uprzejmie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków.
  Termin Zebrania: 21 marca 2011r. (poniedziałek), godzina 10.00
  Miejsce Walnego Zebrania Członków: Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, Lubsko ul. Kopernika 19 (baszta).

  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
  „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”
  Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia
 • 15 Rowerowy Zlot Gwiaździsty w powiecie Görlitz!

  21 maja br. odbędzie się 15 Rowerowy Zlot Gwiaździsty w powiecie Görlitz.  Celem zlotu jest dotarcie na przepiękne tereny pałacowe w Königshain. Do celu będzie prowadziło wiele tras, które zostały wytyczone na terenie powiatu Görlitz, a także częściowo w Polsce i Czechach - gdzie również zostały zorganizowane punkty startowe. Na naszym obszarze punkt startowy będzie w Łęknicy w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji (ul. Wojska Polskiego 2). Od godziny 9.00 będą wydawane tam mapy wraz z kartami startowymi. Jednym z punktów programu jest loteria fantowa. Aby wziąć udział w loterii należy zebrać na trasie minimum 3 pieczątki oraz dotrzeć na miejsce w Königshain i zdać wypełniony kupon do godz. 15:30.

  Więcej szczegółów na temat wyznaczonych tras oraz programu Zlotu dostępnych jest na stronie: http://www.sternradfahrt.de/index.php/pl/

  ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!!!

 • Zaproszenie

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”serdecznie zaprasza przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Klubów Sportowych, innych Stowarzyszeń i Fundacji oraz przedstawicieli grup nieformalnych działających na naszym terenie, na seminarium poświęcone tworzeniu i działalności organizacji pozarządowych.

  Spotkanie odbędzie się w dniu 16.03.2011r. o godzinie 16:00 w biurze naszej Organizacji, które znajduje się w Lubsku na ulicy Kopernika 19, w zabytkowej baszcie miejskiej.
 • „Środa z Funduszami dla… organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną i zawodową" – 01.06.2016 ZIELONA GÓRA!

  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkanie informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczna i zawodową”, które odbędzie się 1 czerwca 2016r. w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0) w godzinach 10:00-13:00.

  Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe na aktywizację społeczną i zawodową w nowym okresie programowania 2014-2020.

 • Targi Turystyki

  W dniach 25-27.03.2011 na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich odbędzie się XVII edycja Międzynarodowych Targów Turystyki. Są to jedyne w kraju targi, gdzie tradycją jest dokonywanie przez rzesze zwiedzających wyboru ofert letniego wypoczynku.

  Nasz region będzie reprezentowało Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”. Aby promocja naszego obszaru, jego atrakcji turystycznych, gospodarstw agroturystycznych była jak najlepsza zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w zebraniu jak największej ilości materiałów promocyjnych, aby nasze stoisko informacyjne było jak najbardziej interesujące dla odwiedzających Targi.

  Jeśli dysponujecie Państwo materiałami promocyjnymi takimi jak ulotki, foldery, mapy itp. na temat Waszych gospodarstw agroturystycznych lub okolicznych atrakcji turystycznych bardzo proszę o kontakt: e-mail blaris@grupaluzycka.pl, tel. 68 457 61 50
   
 • Zapraszamy na VII Święto Produktów Regionalnych!

  28 maja 2016r. na SZKÓŁCE w Parku Mużakowskim w Łęknicy odbędzie się VII Święto Produktów Regionalnych.

  Do udziału w naszej imprezie zaprosiliśmy wielu wystawców, którzy na kiermaszu artystycznym oraz jarmarku kulinarnym będą prezentować swoje produkty. Podczas święta będziemy również zachęcać Państwa do wzięcia udziału w naszych warsztatach i animacjach, a także do odwiedzania naszego punktu promocyjno-informacyjnego.

  Do zobaczenia w najbliższa sobotę!

  Startujemy od godziny 12.00!
  Zapraszamy wszystkich serdecznie!!!
  {nomultithumb}

 • Wkrótce nowe nabory

  Zarząd Stowarzyszenia informuje iż, dn. 7.03.2011 r. zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach działania Małe projekty - limit środków - 200 000,00 zł oraz Odnowa i rozwój wsi - limit środków 1 500 000,00 zł. Nabór potrwa do dn. 4.04.2011 r.
 • Prawie 28 mln euro dla lubuskich Lokalnych Grup Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej

  Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że nasza Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 została wybrana do realizacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

  W sumie 10 Lokalnych Grup Działania i jedna Lokalna Grupa Rybacka działające na terenie województwa lubuskiego otrzymają na realizacje swoich lokalnych strategii rozwoju łączną kwotę prawie 28 mln euro: z czego prawie 25 mln euro to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a 3 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

  Szczegóły na stronie: http://prow.lubuskie.pl/aktualnosci/

 • Bezpłatne konsultacje w sprawie pozyskiwania środków unijnych

  Dnia 9.02.2011r. w godz. 10-15 Stowarzyszenie "LGD - Grupa Łużycka" zapraszamy na bezpłatne konsultacje w sprawie pozyskiwania środków unijnych,które poprowadzi pracownik Centrum Informacji Unijnej w Zielonej Górze. Z konsultacji mogą skorzystać mi.in. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i prawne, przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem środków z Unii Europejskiej. Konsultacje odbędą się w biurze Stowarzyszenia przy ul. Kopernika 19 w Lubsku.


 • Informacja

  Dnia 29 marca br. (wtorek) biuro Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Konkurs na stanowisko: Specjalisty ds. funduszy unijnych w LGD

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" informuje, iż w ramach ogłoszenia na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. funduszy unijnychwpłynęły 24 oferty.
 • Informacja

  Dnia 23 marcabr. biuro Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Nabór - małe projekty.

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" ogłasza nabór wniosków w ramach działania małe projekty. Nabór trwa od 17.01.2010 do 15.02.2011. Limit dostępnych środków 56 644,32 zł. Wniosek oraz inne dokumenty związane z naborem znajdują się w zakładce małe projekty.
   
 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

  {nomultithumb}

  RADOSNYCH I PEŁNYCH SŁOŃCA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
                                      
                                         życzą Zarząd "LGD - Grupa Łużycka"
                                         oraz pracownicy biura
 • Konkurs na stanowisko: Specjalisty ds. funduszy unijnych w LGD

   

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalisty ds. funduszy unijnych w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”

 • Szkolenie dla PRACODAWCÓW - 11.03.2016

  Centrum Przedsiębiorczości  i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Burmistrz Miasta Lubsko oraz Lubski Samorząd Gospodarczy zapraszają PRACODAWCÓW na szkolenie „Transgraniczne świadczenie usług na terenie Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii – aspekty praktyczne”.

  Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne, sfinansowane ze środków Komisji Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki. Termin: 11.03.2016r. (piątek)  od  godz. 09.00. Miejsce: LUBSKO , Pl. Jana Pawła II nr 1  (Lubski Dom Kultury , I piętro, sala nr 3).

  Osoby do kontaktu: Sławek Jasiński: s_jasinski9@wp.pl, tel. 601589583,  Jędrzej Danilewicz: j.danilewicz@cptt.uz.zgora.pl , http://www.cptt.uz.zgora.pl.

  Warunki udziału:

  - przesłanie na ww. e-mail deklaracji,

  - liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,

  - zapewniamy: catering, materiały szkoleniowe, głos w dyskusji.

  Program szkolenia

  Deklaracja

 • Bezpłatne konsultacje - pozyskiwanie środków unijnych

  Dnia 12.01.2011r. w godz. 10-15 Stowarzyszenie "LGD - Grupa Łużycka" zapraszamy na bezpłatne konsultacje w sprawie pozyskiwania środków unijnych, które poprowadzi pracownik Centrum Informacji Unijnej w Zielonej Górze. Z konsultacji mogą skorzystać mi.in. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i prawne, przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem środków z Unii Europejskiej. Konsultacje odbędą się w biurze Stowarzyszenia przy ul. Kopernika 19 w Lubsku.
   
 • WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW! Uwaga zmiana MIEJSCA

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  Termin: 12 lutego 2016r. (piątek) godzina 12.30.
  Miejsce: SALA POSIEDZEŃ W RATUSZU W LUBSKU (I piętro).

  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
  „LGD – Grupa Łużycka”
  Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia

 • Zdjęcia z Jarmarku

  Zdjęcia z Jarmarku Bożonarodzeniowego znajdują się w Galerii.

 • INFORMACJA - FUNKCJONOWANIE BIURA

  Dyżur zapewniający obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR z dnia 31 grudnia 2015r. (czwartek) przeniesiony jest na dzień 28 grudnia 2015r. (poniedziałek) i będzie pełniony w godzinach 10.00-14.00.

   W dniu 31 grudnia 2015r.biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne.

   Za utrudnienia przepraszamy.

   

 • Wkrótce nabór - małe projekty

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" dnia 17.01.2011 r. ogłosi nabór wniosków w ramach działania małe projekty. Nabór potrwa do dnia 15.02.2011 r. Limit dostępnych środków 56 644,32 zł. Wniosek oraz inne dokumenty związane z naborem znajdują się w zakładce małe projekty.

 • Zapraszamy do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

  W związku z opracowaniem StrategiiRozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR)Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza mieszkańców obszaru LGD do zapoznania się z projektem w/w dokumentu i do zgłaszania uwag.

  Uwagi prosimy składać na załączonym formularzu w terminie do 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) do godz. 10.00 w biurze Stowarzyszenia, ul. Kopernika 19, 68-300 Lubsko lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@grupaluzycka.pl.

                                                                                                                                  
  Zmiany zgłoszone po upływie terminu i nie na wymaganym formularzu nie będą rozpatrywane.

   

  Prezes Stowarzyszenia

  Helena Miklaszewska

   

  Formularz konsultacji LSR

  Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

  cele, przedsięwzięcia, wskaźniki

  INNOWACYJNOŚĆ

  LOKALNE KRYTERIA WYBORU

  PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

  PLAN DZIAŁANIA - BUDŻET LSR

  PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH.doc

  LOKALNE KRYTERIA WYBORU - GRANTY.doc

 • Życzenia


 • Wesołych Świąt

  {nomultithumb}

 • Walne Zebranie Członków

  29 listopada 2010r. o godz. 9.00 w biurze Stowarzyszenia przy ul. Kopernika 19 w Lubsku (baszta), odbędzie się Walne Zebranie Członków.

  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”
  Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia

  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w LSR
  Załącznik do projektu uchwały - tabela zmian
  Protokół z Walnego zebrania Członków z 25 maja 2010
  Zawiadomienie - Walne

 • Analiza - ANKIETY

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” przedstawia analizę badania ankietowego dla mieszkańców obszaru „LGD – Grupa Łużycka”.
   
 • Jarmark Bożonarodzeniowy

  Zapraszamy lokalnych artystów, rzemieślników, szkoły oraz wszystkich chętnych, którzy chcieliby zaprezentować swoje wyroby artystyczne-świąteczne podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 21 grudnia w Lubsku.
  Organizatorami Jarmarku są Urząd Miasta w Lubsku oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania -Grupa Łużycka". Chęć udziału prosimy zgłaszać do 30.11.2010r. telefonicznie 68 457 61 50 lub poprzez e-mail: blaris@grupaluzycka.pl.
  Zapraszamy!

  Helena Miklaszewska                                  Bogdan Bakalarz
  Prezes Stowarzyszenia                                Burmistrz Miasta i Gminy Lubsko
   

 • NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW!

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” uprzejmie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  Termin: 28 grudnia 2015r. (poniedziałek), godzina 9.00.
  Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, ul. Kopernika 19 w Lubsku.

  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
  „LGD – Grupa Łużycka”
  Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia

   

 • Fotorelacja z Festiwalu Kultur Dawnych

  Zdjęcia z Festiwalu Kultur Dawnych, który odbył się 16 października w Wicinie dostępne są w Galerii.


 • Zaprezentuj się na Jarmarku Bożonarodzeniowym

  Zapraszamy zespoły śpiewacze, grupy dzieci i młodzieży oraz wszystkich chętnych, którzy chcieliby zaprezentować swoje umiejętności kolędnicze podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 21 grudnia w Lubsku. Organizatorami Jarmarku są Urząd Miasta w Lubsku oraz Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania -Grupa Łużycka". Chęć udziału prosimy zgłaszać do 12.11.2010 r. telefonicznie 68 457 61 50 lub poprzez e-mail: blaris@grupaluzycka.pl. W zgłoszeniu prosimy podać nazwę grupy, orientacyjny czas występu oraz repertuar.
  Zapraszamy!
   
 • Festiwal Kultur Dawnych.

  Gmina Jasień, Fundacja Prołużycka w Wicinie oraz Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Wicinie zapraszają na Festiwal Kultur Dawnych. Atrakcje: warsztaty archeologiczne, wioska indiańska, obozowisko rycerskie, "z małej szkoły w wielki świat", wernisaż prac uczniów... Wystąpią: szkolne zespoły wokalne, grupy teatralne, Ju-Jitsu Kobudo Lubsko, "Osieczanie", "Wicinianki", "Bobrzanie", "Kabaret Zośka", "Modry Len"...
  16 października 2010 od godz. 12.00 Szkoła Podstawowa w Wicinie.

 • Nabór wniosków - różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej i małe projekty.

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" ogłasza nabór wniosków w terminie 17.09-26.10.2010na działania:
  - małe projekty- limit środków 255 845, 25 zł.
  - różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej -limit środków 101 304, 00 zł
  Więcej informacji, wzór wniosku oraz wymagane dokumenty dostępne są odpowiednio w zakładce małe projekty i rózniocowanie w kierunku działalności nierolniczej.
   
 • Wolontariusze z Niemiec

  Stowarzyszenie Tratwa z Wrocławia i organizacja Die PARITÄTISCHEN Freiwilligendienste Sachsen gGmbH z Drezna szuka organizacji z rejonu przygranicznego Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej zaangażowanych w działalność społeczną, kulturalną, edukacyjną lub międzynarodową, które byłyby zainteresowane przyjęciem na 12- miesięczny wolontariat młodzież w wieku 18-27 z Niemiec w ramach istniejącej lub przyszłej współpracy polsko-niemieckiej. Więcej informacji możecie Państwo otrzymać od: Ewy Wieczorkowskiej: tel. 660 932 582, ewieczorkowska@tratwa.org, Wojtka Staniewskiego: tel. 694 567 001, wojtek@tratwa.org
   
 • UWAGA! Zmiany

  Nastąpiły zmiany w działaniu małe projekty. Więcej informacji w zakładce małe projekty.
   
 • Jak sąsiad z sąsiadem

  Stowarzyszenie Turmvilla z Bad Muskauzaprasza organizacje i osoby realizujące polsko-niemieckie projekty dla dzieci i młodzieży w rejonie przygranicznym oraz wszystkich zainteresowanych wymianą na doroczne Forum Jak Sąsiad z Sąsiadem, które odbędzie się w dniach 3-6.11.2010 w Bad Muskau. Program forum oraz informacje organizacyjne znajdziecie Państwo tutaj.
   
 • Szkolenie - małe projekty.

  Stowarzyszenie "LGD-Grupa Łużycka" zaprasza osoby zainteresowane składaniem wniosków w ramach działania małe projekty na szkolenia, kóre odbędą się:
  21 września o godz. 16.00 w sali Urzędu Gminy w Trzebielu (ul. Żarska 41)
  22 września o godz. 16.00 w
  świetlicy wiejskiej w Sękowicach, gm. Gubin
  23 września o godz. 16.00 w biurze Stowarzyszenia (ul.Kopernika 19, Lubsko)

 • Nabór wniosków - różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej.

  Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania -Grupa Łużycka" w terminie 27.09-26.10 br. prowadzi nabór wniosków w ramach działania Różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej.Limit środków na działanie wynosi 101 304,00 zł.Więcej informacji, wzór wniosku oraz wymagane dokumenty dostępne są w zakładce Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.


 • Nabór wniosków

  Stowarzyszenie informuję, iż w dniu 27.09.2010 zostaną ogłoszone nabory wniosków w ramach działań Małe projekty oraz Różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej. Limity środków wynoszą 250 000 zł - Małe projekty, 101 304 zł Różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej.

 • Informacja - małe projekty

  Beneficjentów, którzy złożyli do "Lokalnej Grupy Działania - Grupy Łużyckiej" wnioskiw ramach działania małe projekty, oraz których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia, informujemy, iż organem odpowiedzialnym za dalszą ocenę wniosków jest Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiegow Zielonej Górze. Wszelkie pytania związane z oceną wniosków należy kierować pod nr. telefonów 68 456 53 81 oraz 68 456 54 65 (Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego).

 • Bezpłatne warsztaty z wystąpień publicznych

  W dniu 18.08.2010 w godz. 9-15 w biurze Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka"przy ul. Kopernika 19 odbędą się bezpłatne warsztaty z wystąpień publicznych, zasad przygotowania i prowadzenia spotkań, sposobów radzenia sobie ze stresem. Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mpozniak@grupaluzycka.pl, lub zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 68 457 61 51. Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy.
   
 • Warsztaty

  W dniu 24 czerwca w biurze Stowarzyszenia odbyły się warsztaty z dynamiki grupy, kooperacji i komunikacji. Zdjęcia z warsztatów dostępne są w zakładce galeria. • Komunikat.

  W dniu 4 czerwca biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne.
 • Podziękowanie

  Zarząd Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Grupy Łużyckiej”serdecznie dziękuje wszystkim Zaangażowanym w organizację I Święta Produktów Regionalnych.


  Święto odbyło się 29 maja w Łęknicy w Parku Mużakowskim. Swoje wyroby zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Gręzawy, Lipinek Łużyckich, Bronowic, piekarnia z sołectwa Raszyn, piekarnia z Górzyna, Gospodarstwo Agroturystyczne „Dom pod sosnami”z Gręzawy, Pani Maria Wawrzyniak z Łęknicy, Pani Iwona Świstz sołectwa Kałki. Lokalną twórczość prezentowali artyści z Gminy Gubin– rzeźba, rękodzieło z bibuły, obrazy, kreskówki, Pani Urszula Kędziora – zegary, obrazy, Pan Ferdynand Siatkowski - witraże, Pani Elżbieta Deptuła – wydmuszki, rękodzieło ze słomy, Pani Marta Zarzyńska – malowanie buzi oraz Pan Mirosław Góra – portrecista. Na scenie wystąpiły trzy zespoły śpiewacze „Dębinianki”, „Tupliczanki” oraz „Osieczanie”

  Zdjęcia ze Święta dostępne są w zakładce Galeria.

   

 • ŚWIĘTO PRODUKTÓW REGIONALNYCH

  Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców Gmin Członkowskich na Święto Produktów Regionalnych, które odbędzie się 29 maja br. w Parku Mużakowskim w Łęknicy na polanie przy Nysie Łużyckiej.
 • Odnowa i rozwój wsi - szkolenie.


  Uwaga. Informujemy, iż w dniu 8 czerwca o godz.9.00 w biurze Stowarzyszenia "LGD - Grupa Łużycka" przy ul. Kopernika 19 w Lubsku odbędzie się szkolenie z zakresu Odnowa i rozwój wsi.

 • Targi o Funduszach Europejskich

  Dyrektor Biura Samorządu Województwa w Gorzowie Wlkp. UMWL, serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na II Targi o Funduszach Europejskichw dniach 8-9 maja br. w Gorzowie Wlkp. przy ul. Przemysłowej 14-15.
  Targom będą towarzyszyć szkolenia i warsztaty z zakresu pomocy dla początkujących przedsiębiorców, dotacji dla firm, dotacji na ochronę środowiska i innowacje, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich oraz możliwości pozyskania dofinansowania z PO Ryby. Ponadto będzie można skorzystać z praktycznych wskazówek dotyczących zasad wypełniania wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zdobyć informacje na temat dostępnych środków na realizację działań o charakterze transgranicznym. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.gorzow.pl/przystan/


  Program
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

  W dniu 25 maja br. o godz. 10.00w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubsku, al. Wojska Polskiego 2a, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Porządek obrad, sprawozdanie finansowe za rok 2009 oraz projekty uchwał znajdują się poniżej.

  Porządek obrad
  Projekt uchwały - udzielenie absolutorium
  Projekt uchwały - wprowadzenie zmian do LSR
  Projekt uchwały - zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu
  Sprawozdanie finansowe za rok 2009
  Tabela zmian - załącznik do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do LSR
  Protokół z Walnego Zebrania Członków 07.12.2009 r.
   
 • Polska Wiosna w Bad Muskau

  Organizacja Turmvilla z Bad Muskau zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru Grupy Łużyckiej na konkurs grillowania organizowany w ramach Święta Polska Wiosna w dniu 8 maja br. o godz. 19.00 w Ośrodku Turmvilla w Bad Muskau.
   
 • Konsultacje

  Wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu ośmiu gmin członkowskich Grupy Łużyckiej serdecznie zapraszamy na konsultacje w dniu 12 maja  br. od godz. 10.00w biurze Stowarzyszenia przy ul. Kopernika 19 w Lubsku, w zakresie możliwości pozyskania dotacji dla działalności statutowej lub planowanych projektów. Konsultacje poprowadzą pracownicy Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze.
   
 • Odnowa i rozwój wsi.


  Zarząd Województwa Lubuskiego
  na wniosek
  Stowarzyszenia
  „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

  operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  „Odnowa i rozwój wsi”
  – termin składania wniosków: 29.06.2010r. – 28.07.2010r.
  – limit dostępnych środków: 600 000,00 zł

  Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, 68-300 Lubsko, ul. Kopernika 19, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00.

  Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”: www.grupaluzycka.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl.
  Dodatkowo informacji udziela :
  Pracownik biura LGD – Barbara Laris, tel. 68 457 61 50
   

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
  Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

   

  Instrukcja

  Wniosek
  Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji
  Załącznik nr 3 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji
  Załącznik nr 5 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji
  Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalna Grupa Działania –Grupa Łużycka”

   
 • Życzenia Świąteczne

 • Nabór wniosków - tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

  Zarząd Województwa Lubuskiego
  na wniosek
  Stowarzyszenia
  „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”


  informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

  operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
  – termin składania wniosków: 29.03.2010r. – 27.04.2010r.
  – limit dostępnych środków: 81 304,00 zł
 • Polska Wiosna 2010

  mt_gallery:Polska Wiosna 2010
 • Konsultacje - tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  Zapraszamy na konsultacje
  w zakresie działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  w dniach
  09 kwietnia 2010r. od godziny 10.00 oraz 13 kwietnia 2010r. od godziny 15.00
  Zapisy pod nr tel. 68 457 61 50 oraz 68 457 61 51
 • „Szlakiem Wiosny”

  Rajd „Szlakiem Wiosny”
  ROZPOCZĘCIE SEZONU ROWEROWEGO 2010


  Niedziela 21.03.2010 r.

  10.00 - 12.00 Trasa rowerowa-spod Baszty Pachołków w Lubsku- niespodzianka ok. 20 km, lub 40 km,lub 60km!
  12.00 -14.00  Ognisko(kiełbaski we własnym zakresie) oraz niespodzianka nad zalewem Karaś w Lubsku

  Zapisy:
  Sklep Rowerowy pod filarami Wanpol ul. Reja w Lubsku-Antoni Węcławski
  Wpisowe od uczestnika : 5 zł
  Organizator : Klub Rowerowy LUBICA
  Sponsorzy: Sklep Wanpol, Sklep Lidberg (nowy!), Restauracja DUET, Bar ELIASZ, sklep Dan&Dan
 • Podaruj 1% Podatku

  Podaruj 1% Podatku na leczenie i rehabilitację Mateusza Kindrat
  Fundacja dla osób z urazem rdzenia kręgowego
  Nr KRS 0000164927
  z dopiskiem dla Mateusza Kindrat
   
 • Szkolenie - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

  „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”

  Zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu
  „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”

  Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych pozyskaniem pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

  Szkolenie odbędzie się 4 marca 2010r. o godz. 16.00
  w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuplicach ul. Mickiewicza 10.


  Szkolenie poprowadzi Specjalista z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żarach.

  Dodatkowe informacje otrzymacie Państwo  pod nr telefonu 068 457-61-50.

 • Informacja

  Dnia 5 lutego 2010r. biuro Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka" będzie nieczynne, z powodu udziału pracowników w szkoleniu z zakresu Wdrażania projektów współpracy.
 • UWAGA


  Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa Stowarzyszenia zwykłe nierejestrowe (rejestrowane u Starosty) nie mogą aplikować o środki w ramach operacji Małe projekty.
 • Spotkanie robocze członków Rady decyzyjnej z Zarządem Stowarzyszenia

  Dnia 26 stycznia 2010 r. o godz. 9.00 w sali 6 Urzędu Miasta w Lubsku odbędzie się spotkanie robocze członków Rady decyzyjnej z Zarządem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka w sprawie Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”.
 • Nabór wniosków - małe projekty.

  Zarząd Województwa Lubuskiego
  na wniosek
  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”

  informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na: operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

  – termin składania wniosków: 14.01.2010r. – 12.02.2010r.
  – limit dostępnych środków: 50 000,00 zł

  Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, 68-300 Lubsko, ul. Kopernika 19, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00.

  Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”: www.grupaluzycka.pl , a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.agrofundusze.lubuskie.pl.

  Dodatkowo informacji udziela:
  Pracownik biura LGD – Magdalena Poźniak, tel. 68 457 61 51

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
  Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

  Załączniki:

  Wzór wniosku.
  Instrukcja wypełniania wniosku.
  Kryteria oceny.
  Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia
  Materiały ze szkolenia: Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”"

 • Walne Zebranie Członków Organów LGD - "Grupa Łużycka"

  7 grudnia br. o godz. 09.00w Sali Urzędu Stanu Cywilnegow Lubsku (Al. Wojska Polskiego 2a), odbędzie się spotkanie wszystkich członków organów LGD - ”Grupa Łużycka”. Przedmiotem zebrania będzie zatwierdzenie zmian w  Lokalnej Strategii Rozwoju, a także sprawy bieżące.
 • Wykaz złożonych wniosków w naborze 14.01-12.02.2010 w ramach działania Małe projekty do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”

  Lp. Nazwa wniosku Imię i nazwisko lub nazwa wnioskującego Imię i nazwisko osoby reprezentującej wnioskującego
  1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mieszkowie Gmina Trzebiel Eugeniusz Olejniczak
  2. Utworzenie placu zabaw i rekreacji w miejscowości Trzebiel Gmina Trzebiel Eugeniusz Olejniczak
  3. Wymiana stolarki okienno-drzwiowej w pomieszczeniach szatnianych Klubu Sportowego „Tupliczanka” Tuplice Gmina Tuplice Tadeusz Rybak
  4. Święto wsi – „Kołowianki” Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kole „Inicjatywa w Kole”

  Maria Malec

  5.