Fully licensed Canadian pharmacy @^\% buy generic viagra of retail health services.
Zapraszamy na VI Święto Produktów Regionalnych!
piątek, 15 maja 2015 10:20

30 maja 2015r. na SZKÓŁCE w Parku Mużakowskim w Łęknicy odbędzie się VI Święto Produktów Regionalnych.

Do udziału w naszej imprezie zaprosiliśmy wielu wystawców, którzy na kiermaszu artystycznym oraz jarmarku kulinarnym będą prezentować swoje produkty. Podczas święta będziemy również zachęcać Państwa  do wzięcia udziału w naszych warsztatach i animacjach, a także do odwiedzania naszego punktu promocyjno-informacyjnego.

 

Startujemy od godziny 12.00!

Zapraszamy wszystkich serdecznie!!!

 
Poszukujemy księgowego
piątek, 27 marca 2015 13:04

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” poszukuje osoby na stanowisko KSIĘGOWEGO – umowa na zastępstwo, ½ etatu.

Kontakt: Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia, tel. 692 496 981.

 
Informacja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PROW - WAŻNE!
czwartek, 06 marca 2014 12:00

Prosimy o zapoznanie się z informacją przygotowaną przez Wydział Autoryzacji Płatności Departamentu PROW w Zielonej Górze dotyczącą prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013.

Informacja dla beneficjentów

 
ANKIETA MONITORUJĄCA - Małe projekty
czwartek, 20 września 2012 09:56
Zgodnie z § 5 pkt.3 umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 - Beneficjent zobowiązuje się złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej:
1) w terminie do dnia 31 stycznia drugiego roku następującego po roku otrzymania płatności ostatecznej (dotyczy osób fizycznych).
2) najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna (dotyczy osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).
 
Do pobrania:
Ankieta monitorująca
Instrukcja

 
BRODY GUBIN JASIEŃ LIPINKI ŁUŻ. LUBSKO ŁĘKNICA TRZEBIEL TUPLICE